Menu

Op dinsdag 5 en maandag 11 juli organiseert SCAN twee inloopavonden voor bewoners in het zoekgebied West-Brabant Noord. Hiervoor zijn de bewoners uit het zoekgebied uitgenodigd. Omdat het een groot zoekgebied is organiseert SCAN voor dit gebied twee inloopbijeenkomsten, één in Dinteloord één in Breda. Eerder werd er door SCAN ook al een avond georganiseerd voor de bewoners in en rondom het zoekgebied Amstelland.

Het buitengebied in de regio West-Brabant Noord is aangewezen als zoekgebied voor een onderzoeksboring. SCAN organiseert daarom deze inloopbijeenkomsten voor inwoners om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 juli tussen 19.00 en 21.00 u bij De Blauwe Wolk, Zuideinde 34 in Dinteloord

De tweede bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 juli tussen 19.00 en 21.00 in zalencentrum Marktzicht, Markt 10 in Prinsenbeek

SCAN onderzoekt de ondergrond in Nederland. Deze kennis is nodig om beter in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden. Eerder voerde SCAN al een grote seismische campagne uit waarmee meer inzicht werd verkregen in welke lagen mogelijk waar aanwezig zijn. Door het uitvoeren van een onderzoeksboring wordt er oa. ook meer bekend over de diepte, dikte en samenstelling van de aardlagen en de temperatuur van het water.

Aardwarmte is voor veel mensen nog een onbekende bron van energie, maar het wordt al sinds 2007 in Nederland ingezet voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. Wilt u meer weten over aardwarmte of over de onderzoeksboring? Meld u dan aan voor de inloopbijeenkomst van 5 of van 11 juli, geef hierbij aan welke datum en locatie uw voorkeur heeft.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl.

Het gebied in Amstelland dat begin maart werd aangekondigd als zoekgebied voor een mogelijke SCAN-onderzoeksboring gaat een volgende fase in. In deze fase wordt er aanvullend onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de lokale ondergrond. Zo kan er beter worden bekeken waar deze het beste aansluit op de uit te voeren onderzoeksboring. Dit is hetzelfde type onderzoek dat al eerder in deze regio werd uitgevoerd als onderdeel van de landelijke seismische campagne.

Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd zal de directe omgeving hierover worden geïnformeerd. U kunt ook de updates op de SCAN-website in de gaten houden, hier zal de start van het onderzoek worden aangekondigd. U kunt hier meer lezen over hoe het seismisch onderzoek wordt uitgevoerd, en hier kunt u zien waar de aanvullende seismische lijnen in dit gebied zich bevinden. De status van de verschillende zoekgebieden kunt u volgen op de pagina uitvoering SCAN-boringen.

De werkzaamheden op lijn 50 t/m 54 zijn afgerond. Deze lijnen lopen door de gemeenten Utrecht De Bilt, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Op maandag 7 en dinsdag 8 februari worden de laatste zaken in het veld opgeruimd. Deze werkzaamheden vonden in verband met het berperken van omgevingsgeluid voornamelijk in de avond plaats.

Er worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd in de omgeving van De Bilt, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Het gaat hier om het opwekken van de voor het onderzoek benodigde geluidsgolven. Omdat dit een gebied is waar veel wegen en spoorwegen lopen is ervoor gekozen om deze werkzaamheden in de avonduren uit te voeren tussen 19.30 en 22.00 u. Dan is er minder omgevingsgeluid dat ruis veroorzaakt voor de gevoelige ontvangers. Hierdoor wordt de data kwaliteit sterk verbeterd. Door de rustigere tijdstippen is het onderzoek in de omgeving mogelijk wel beter hoorbaar.

De avondwerkzaamheden vinden plaats van 27 januari tot en met 8 februari en zijn dus gisteravond al van start gegaan. De omgeving en betreffende gemeentes zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden die zouden starten op 31 januari. Dit is gecommuniceerd in de buurt, op sociale media en op de gemeentelijke pagina’s. Deze startdatum was onjuist. Dit heeft voor enige verwarring gezorgd bij omwonenden. Hiervoor onze excuses. De berichtgeving zal worden aangepast. In de weekenden wordt er niet gewerkt met uitzondering van een kort onderzoek langs de A12 bij Bunnik op zaterdag 29 januari overdag.