Menu

De werkzaamheden op lijn 55 t/m 58 zijn afgerond. Deze lijnen werden uitgevoerd als aanvullend onderzoek in het zoekgebied Amstelland. Deze werkzaamheden vonden in verband met het berperken van omgevingsgeluid ook in de avond plaats.

Eerder deze week werd er al een start gemaakt met het voorbereiden van het aanvullend seismisch onderzoek in het zoekgebied Amstelland. Vandaag wordt er gestart met het onderzoek en zal er ook in de avonduren gewerkt worden. Naar verwachting wordt er ook op zaterdag overdag doorgewerkt. In totaal nemen de werkzamen heden in Amstelland ongeveer een week in beslag.

Op dinsdag 5 en maandag 11 juli organiseert SCAN twee inloopavonden voor bewoners in het zoekgebied West-Brabant Noord. Hiervoor zijn de bewoners uit het zoekgebied uitgenodigd. Omdat het een groot zoekgebied is organiseert SCAN voor dit gebied twee inloopbijeenkomsten, één in Dinteloord één in Breda. Eerder werd er door SCAN ook al een avond georganiseerd voor de bewoners in en rondom het zoekgebied Amstelland.

Het buitengebied in de regio West-Brabant Noord is aangewezen als zoekgebied voor een onderzoeksboring. SCAN organiseert daarom deze inloopbijeenkomsten voor inwoners om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 juli tussen 19.00 en 21.00 u bij De Blauwe Wolk, Zuideinde 34 in Dinteloord

De tweede bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 juli tussen 19.00 en 21.00 in zalencentrum Marktzicht, Markt 10 in Prinsenbeek

SCAN onderzoekt de ondergrond in Nederland. Deze kennis is nodig om beter in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden. Eerder voerde SCAN al een grote seismische campagne uit waarmee meer inzicht werd verkregen in welke lagen mogelijk waar aanwezig zijn. Door het uitvoeren van een onderzoeksboring wordt er oa. ook meer bekend over de diepte, dikte en samenstelling van de aardlagen en de temperatuur van het water.

Aardwarmte is voor veel mensen nog een onbekende bron van energie, maar het wordt al sinds 2007 in Nederland ingezet voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. Wilt u meer weten over aardwarmte of over de onderzoeksboring? Meld u dan aan voor de inloopbijeenkomst van 5 of van 11 juli, geef hierbij aan welke datum en locatie uw voorkeur heeft.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl.

Het gebied in Amstelland dat begin maart werd aangekondigd als zoekgebied voor een mogelijke SCAN-onderzoeksboring gaat een volgende fase in. In deze fase wordt er aanvullend onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de lokale ondergrond. Zo kan er beter worden bekeken waar deze het beste aansluit op de uit te voeren onderzoeksboring. Dit is hetzelfde type onderzoek dat al eerder in deze regio werd uitgevoerd als onderdeel van de landelijke seismische campagne.

Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd zal de directe omgeving hierover worden geïnformeerd. U kunt ook de updates op de SCAN-website in de gaten houden, hier zal de start van het onderzoek worden aangekondigd. U kunt hier meer lezen over hoe het seismisch onderzoek wordt uitgevoerd, en hier kunt u zien waar de aanvullende seismische lijnen in dit gebied zich bevinden. De status van de verschillende zoekgebieden kunt u volgen op de pagina uitvoering SCAN-boringen.