Menu

De aardwarmte onderzoeksboring, die werd uitgevoerd aan de Krukweg in Heijningen, is afgerond. SCAN kijkt terug op een geslaagde boring en een prettige samenwerking met alle betrokken partijen uit de regio. Alle geplande dataverzameling is succesvol uitgevoerd en het team is tevreden over de resultaten. De boring bereikte vorige maand het diepste punt waar metingen en testen zijn uitgevoerd in het Zand van Brussel Laagpakket. De laag heeft hier een dikte van ongeveer 180 meter en is waterdoorlatend. Dit is belangrijk voor de winning van aardwarmte.

De afgelopen weken zijn werkzaamheden verricht om de locatie aan Krukweg in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het terrein is weer, zo goed als, helemaal leeg. Het land zal nu worden bewerkt zodat het weer kan worden ingezet voor agrarisch gebruik. De gegevens die tijdens deze boring zijn verzameld zullen nu worden geanalyseerd en worden, net zoals alle SCAN data, publiek toegankelijk gemaakt. Op deze website volgen binnenkort de uitkomsten van het onderzoek. SCAN bereidt op dit moment ook een aantal andere onderzoeksboring voor.

Wilt u dit nieuws in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor nieuws en updates.

Op 4 mei verwachten we het diepste punt van de SCAN-boring in Heijningen te bereiken, op ongeveer 838 meter. We gaan daar een 45 miljoen jaar oude zandsteenlaag onderzoeken. Deze laag heet het Zand van Brussel Laagpakket en heeft een dikte van ongeveer 180 meter. Aardlagen lopen in de ondergrond vaak ver door en daarom kan één boring informatie opleveren over een veel groter gebied. Zo verzamelen we met deze boring gegevens die relevant zijn voor het westen van Brabant, Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland.  

Als we het diepste punt bereikt hebben zullen wij onder andere de eigenschappen van het Zand van Brussel Laagpakket onderzoeken en testen in welke mate die laag water kan doorlaten. Er wordt dan een zogenoemde ‘productie- en injectietest’ uitgevoerd waarbij water uit en weer terug in de laag wordt gepompt. Deze doorlatendheid is belangrijk voor de winning van aardwarmte. Alle verzamelde materialen en gegevens zullen worden onderzocht en de resultaten worden publiek beschikbaar gemaakt. 

Vervolgens start de afbouw van de boortoren en de boorlocatie. Dit zal maximaal 5 weken duren. Daarna wordt de locatie teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zaaien van gras. We houden hier goed toezicht op in samenwerking met de grondeigenaar. 

Updates via de mail

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden over de onderzoeksboring in Heijningen? Meldt u dan aan voor onze updates. 

Heeft u vragen? Die beantwoorden wij graag! Stuur een mail naar info@scanaardwarmte.nl

Op woensdag 15 mei organiseren wij een informatieavond over het mogelijke tijdelijke aardwarmteonderzoek aan de Zuiderkade in Ede. Tijdens deze avond kunt u op elk moment binnenlopen. We informeren bewoners, bedrijven en geïnteresseerden graag over ons voornemen voor een tijdelijke onderzoeksboring en beantwoorden alle vragen die er zijn. Er zijn verschillende specialisten aanwezig, zoals geologen, boor-experts en deskundigen die meer over het vergunningentraject kunnen vertellen. Ook zijn er vertegenwoordigers van de gemeente Ede aanwezig.

Het doel van de onderzoeksboring is om de kansen van aardwarmte voor deze regio in kaart te brengen.

  • Wanneer:       woensdagavond 15 mei
  • Tijdstip:          19:30 – 21:00 uur
  • Locatie:           Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73 | hotelveenendaal.com

Aanmelden

Meldt u s.v.p. aan door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl. Dan kunnen we onze bezetting aanpassen op het aantal aanmeldingen. Tijdens deze avond kunt u op elk moment binnenlopen.

Updates ontvangen?

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden over de mogelijke onderzoeksboring in uw buurt? Meldt u dan aan voor onze updates. Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Op maandag 22 april organiseren wij een informatieavond over het mogelijke tijdelijke aardwarmteonderzoek nabij woonwijk Brugakker in Zeist. Tijdens deze avond kunt u op elk moment binnenlopen. We informeren bewoners, bedrijven en geïnteresseerden graag over ons voornemen voor een tijdelijke onderzoeksboring en beantwoorden vragen die er zijn.

Er zijn diverse specialisten aanwezig, zoals geologen,  mensen met boorervaring en mensen die meer over het vergunningentraject kunnen vertellen. De grondeigenaar van de locatie waar wij onze eerste onderzoeksboring hebben gedaan (in gemeente Ouder-Amstel) is ook aanwezig. Tevens zijn er mensen van gemeente De Bilt, gemeente Zeist en Duurzame Energie Coöperatie Zeist aanwezig. Het doel van de onderzoeksboring is om de kansen van aardwarmte voor deze regio in kaart te brengen.

  • Wanneer:        Maandagavond 22 april
  • Tijdstip:           19:00 – 21:00 uur
  • Locatie:           Lab Lou, Weteringlaan 1, 3732 HZ, De Bilt | LAB LOU

Aanmelden
Meldt u s.v.p. aan door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl. Dan kunnen we onze bezetting aanpassen op het aantal aanmeldingen. Tijdens deze avond kunt u op elk moment binnenlopen. Kijk voor meer informatie vast bij onze veelgestelde vragen.