Menu
Uitvoering
herbewerken data

Herbewerken data

In de jaren ‘70 en ‘80 zijn in Nederland grote hoeveelheden seismische gegevens verzameld bij het zoeken naar olie- en gasvoorraden. Gelukkig zijn veel van deze gegevens bewaard gebleven, waardoor ze nu gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van aardwarmteprojecten. Binnen het SCAN-programma worden deze data verzameld en opnieuw bewerkt met behulp van de modernste technieken en de rekenkracht van moderne computers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de herbewerkte data die al beschikbaar is en de data die momenteel opnieuw wordt bewerkt. Binnen SCAN wordt de herbewerking uitgevoerd in werkpakketten van steeds enkele honderden kilometers aan seismische lijnen.

Projectnaam Projectomschrijving Aantal lijnen Aantal kilometer Status
1 Mobil GTO-18-C004 24 315 Afgerond
2 NAM-DEEP GTO-19-C011 1 268 Afgerond
3 Mobil/NAM GTO-19-C033-01 44 515 Afgerond
4 Petroland GTO-19-C033-02 51 805 Afgerond
5 NAM Zeeland GTO-19-C032-01 56 979 Afgerond
6 Flevoland Waterland GTO-19-C032-03 37 689 Afgerond
7 Brabant Oost BP GTO-19-C033-03 29 625 Afgerond
8 Brabant Salland GTO-19-C033-04 41 737 Afgerond
9 Holland-Twente GTO-19-C032-04 55 902 Afgerond
10 Brabant C-plus GTO-19-C033-05 71 815 Afgerond
11 IJsselmeer B-plus GTO-19-C032-05 46 822 Afgerond

Alle herbewerkte data kan worden gedownload via NLOG/SCAN-2D-seismische data. Een shapefile met een overzicht van de lijnen waarvoor reprocessing is afgerond is hier beschikbaar, een Excel-spreadsheet met een overzicht van de herbewerkte lijnen hier en een PDF met een overzicht van de deliverables vindt u hier. Hieronder vindt u ook een overzichtskaart van de herbewerkte data. Een gedetailleerde kaart vindt u hier.

Houd het SCAN nieuws in de gaten voor updates over onder andere de nieuw beschikbare herbewerkte data. Zolang een werkpakket nog niet is afgerond moet de ligging van de lijnen zoals weergegeven in de kaart hieronder als voorlopig worden beschouwd. Dit geldt ook voor de selectie van lijnen; een enkele keer blijkt tijdens de uitvoering dat de gegevens van onvoldoende kwaliteit zijn.