Menu
herbewerken data
Uitvoering
herbewerken data

Herbewerken data

In de jaren ‘70 en ‘80 zijn in Nederland grote hoeveelheden seismische gegevens verzameld bij het zoeken naar olie- en gasvoorraden. Gelukkig zijn veel van deze gegevens bewaard gebleven, waardoor ze nu gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van aardwarmteprojecten. Binnen het SCAN-programma worden deze data verzameld en opnieuw bewerkt met behulp van de modernste technieken en de rekenkracht van moderne computers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de herbewerkte data die al beschikbaar is en de data die momenteel opnieuw wordt bewerkt. Binnen SCAN wordt de herbewerking uitgevoerd in werkpakketten van steeds enkele honderden kilometers aan seismische lijnen.

Werkpakket Status
GTO-18-C004 Afgerond
GTO-19-C011 Afgerond
GTO-19-C032-01 In uitvoering
GTO-19-C032-03 In uitvoering
GTO-19-C033-01 Afgerond
GTO-19-C033-02 Afgerond

Zolang een werkpakket nog niet is afgerond moet de ligging van de lijnen zoals weergegeven in de kaart hieronder als voorlopig worden beschouwd. Dit geldt ook voor de selectie van lijnen; een enkele keer blijkt tijdens de uitvoering dat de gegevens van onvoldoende kwaliteit zijn.

In SCAN-gebieden A,B, E, F en H wordt gewerkt aan het verzamelen van de voor het herbewerken benodigde velddata. Zodra die inventarisatie is afgerond zal bepaald worden welke lijnen hier herbewerkt gaan worden. Houd het SCAN nieuws in de gaten voor updates over onder andere de nieuw beschikbare herbewerkte data.

Alle herbewerkte data kan worden gedownload via NLOG/SCAN-2D-seismische data. Een shapefile met een overzicht van de lijnen waarvoor reprocessing gedaan wordt is hier beschikbaar, een Excel-spreadsheet met een overzicht van de herbewerkte lijnen hier en een PDF met een overzicht van de deliverables vindt u hier. Hieronder vindt u ook een overzichtskaart van de herbewerkte data. Een gedetailleerde kaart vindt u hier.