Menu
herbewerken data
Uitvoering
herbewerken data

Herbewerken data

In de jaren ‘70 en ‘80 zijn in Nederland grote hoeveelheden seismische gegevens verzameld bij het zoeken naar olie- en gasvoorraden. Gelukkig zijn veel van deze gegevens bewaard gebleven, waardoor ze nu gebruikt kunnen worden voor het ontwikkelen van aardwarmteprojecten. Binnen het SCAN-programma worden deze data verzameld en opnieuw bewerkt met behulp van de modernste technieken en de rekenkracht van moderne computers.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de herbewerkte data die al beschikbaar is en de data die momenteel opnieuw wordt bewerkt. Op dit moment gaat het voornamelijk om data uit SCAN-gebied C. Voor de andere gebieden zal deze zogenaamde ‘reprocessing’ ook worden uitgevoerd. Het is echter nog niet bekend om welke lijnen dit zal gaan en wanneer deze zullen worden uitgevoerd. Houd het SCAN nieuws in de gaten voor updates over onder andere de nieuw beschikbare herbewerkte data.

Alle herbewerkte data kan worden gedownload via NLOG/SCAN-2D-seismische data. Een shapefile met een overzicht van de lijnen waarvoor reprocessing gedaan wordt is hier beschikbaar, een Excel-spreadsheet met een overzicht van de herbewerkte lijnen hier en een PDF met een overzicht van de deliverables vindt u hier. Hieronder vindt u ook een overzichtskaart van de herbewerkte data.