Menu
herbewerken data
Uitvoering
herbewerken data

Herbewerken data

In de komende jaren zullen per onderzoeksgebied van SCAN – gebied na gebied – projecten worden opgestart, waaronder ook de herbewerking van bestaande data. Op de pagina resultaten zullen de publicaties hiervan worden vermeld. Alle resultaten worden openbaar gemaakt via www.nlog.nl.