Menu
herbewerken data
Nieuwe kennis opdoen met oude data

Herbewerken data

Met name in de jaren 80 zijn ook seismische gegevens verzameld om de ondergrond in kaart te brengen. Toen deze opnamen werden geanalyseerd, werd vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de beste computers in die tijd. Tegenwoordig beschikken we echter over veel modernere computers met veel meer rekenkracht en slimmere technieken.

Gelukkig zijn veel van deze gegevens bewaard gebleven. Het blijkt de moeite waard om in de komende jaren deze opnieuw te analyseren. Een team van SCAN heeft inmiddels een eerste proefonderzoek afgesloten en de resultaten zijn positief.

In de komende jaren zullen per onderzoeksgebied van SCAN – gebied na gebied – projecten worden opgestart. Deze opeenvolging is het meest praktisch, onder meer omdat de seismische gegevens op verschillende plaatsen moeten worden gezocht. Dit is tijdrovend werk in allerlei archieven. Vervolgens is het van cruciaal belang de gegevens zorgvuldig te herberekenen, zodanig dat we ook zeker weten dat de juiste informatie wordt gegenereerd. Ook deze zogenaamde reprocessing-fase vraagt veel concentratie en coördinatie.

Na een bewerking op de computer kunnen die gegevens ook antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om warmte uit de diepe ondergrond te halen. Met die informatie kunnen we vervolgens beter inschatten of een aardwarmteproject in een gebied kans van slagen heeft.