Menu
19 maart 2024

SCAN start verkenning locatie voor onderzoeksboring in regio De Bilt – Zeist

De gemeente Zeist en de provincie Utrecht hebben een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van grond voor het uitvoeren van een tijdelijke onderzoeksboring in regio De Bilt – Zeist (binnen het voorheen onder de naam ‘Utrecht Oost’ bekende zoekgebied). De gronden, die in eigendom zijn van de gemeente Zeist en de provincie Utrecht, bevinden zich in de nabijheid van de wijk Brugakker, binnen de gemeente De Bilt. Ook de gemeente De Bilt is positief over dit project.

De komende maanden wordt verkend of de locatie geschikt is. Ook wordt het draagvlak voor het voornemen onder omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de tuindersvereniging Zeist -Grifthoek en natuurorganisaties, in kaart gebracht. Als de locatie nog steeds geschikt lijkt, worden er vergunningen aangevraagd bij onder andere het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente de Bilt. De eerste stap in het vergunningenproces zal het inventariseren van de effecten van de boring op de omgeving, natuur en het milieu zijn.

De locatie

De omkaderde gebieden worden nu onderzocht. Het rood omlijnde gebied wordt nader onderzocht als de locatie voor de onderzoeksboring. Het blauw omlijnde gebied geeft aan waar mogelijk de toegangsweg zal worden aangelegd.


Kijk voor meer informatie over SCAN, de onderzoeksboring of aardwarmte bij onze veelgestelde vragen.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.