Menu
De proef op de som

SCAN-boringen

Een deel van het SCAN programma bestaat uit het uitvoeren van een aantal onderzoeksboringen. Deze SCANboringen hebben als doel het verzamelen van data. Deze data vormen een belangrijke aanvulling op de kennis die nu al verzameld wordt door middel van het seismisch onderzoek en het herbewerken van data. Met de boringen kunnen metingen gedaan worden om de geschiktheid van beoogde watervoerende lagen voor geothermie te bepalen. Deze extra informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van de ondergrond voor de toekomstige toepassing van aardwarmte.  

Aanvulling op de seismische data 

De eerste fase van het SCAN-programma bestaat uit het in beeld brengen van de Nederlandse ondergrond door middel van seismisch onderzoek. SCAN is als eerste gestart met dit type onderzoek omdat hiermee relatief snel een relatief groot gebied kan worden onderzocht. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de continuïteit, diepte en dikte van mogelijk interessante reservoirs voor de winning van aardwarmte. Om ook iets te kunnen zeggen over de doorlatendheid en temperatuur, en daarmee de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. Ook vormen boringen een belangrijk ijkpunt voor de interpretatie van de seismische data. Zo kan er worden onderzocht of een bepaalde laag inderdaad behoort tot de verwachte gesteente-groep. 

Hoe ziet een SCAN boring eruit? 

De SCAN boringen zullen er anders uitzien dan het seismisch onderzoek. Waar seismisch onderzoek plaatsvindt in een groot gebied, bevindt een boring zich op één locatie. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen wordt de boorput afgedichtalle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. Bij het uitvoeren van de boorwerkzaamheden zal er, net als bij het seismisch onderzoek, veel aandacht worden besteed aan de omgevingscommunicatie. Er wordt gezorgd dat eventuele overlast minimaal is en binnen de wettelijke normen blijft.

Hoe ziet het proces eruit? 

SCAN heeft voor de onderzoeksboringen 10 zoekgebieden geselecteerd. Voor het selecteren van deze gebieden is de informatie gebruikt die verzameld werd door middel van het seismisch onderzoek en het herbewerken van data. Bij het selecteren van eerst de zoekgebieden en later de locaties voor deze boringen wordt er gekeken naar zowel de bovengrondse warmtevraag als de ondergrond. Alle data die verzameld wordt door middel van SCAN boringen zal, net als alle data die het SCANprogramma verzamelt, publiekelijk beschikbaar worden gemaakt via NLOG. De eerste onderzoeksboring is in het najaar van 2023 uitgevoerd in Amstelland. SCAN zal niet in elk zoekgebied een boring gaan uitvoeren.

Op dit moment legt EBN contact met lokale overheden en andere belanghebbenden in een aantal aangewezen zoekgebieden. SCAN onderzoekt op dit moment meerdere zoekgebieden waar met één data-put meerdere potentiële reservoirs (subplays) kunnen worden aangeboord en onderzocht, die gezamenlijk in een grote bovengrondse warmtevraag kunnen voorzien. De verwachting is dat deze eerste boring in 2023 kan worden uitgevoerd. De voorbereiding voor volgende zoekgebieden en boringen zal ondertussen doorgaan.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom o.a. de boringen dan kunt u zich hier aanmelden. Op de pagina ‘uitvoering SCAN-boringen‘ vindt u een overzicht van de vorderingen per zoekgebied.

Download onze flyer

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

SCAN Flyer Downloaden