Menu
Komt SCAN bij u langs?

Informatie voor gemeentes

Doet het SCAN onderzoek uw gemeente aan? Graag informeren wij u hier alvast over hoe dit in zijn werk gaat en wat dit voor uw gemeente betekent.

Omgevingscommunicatie

Wanneer het SCAN onderzoek uw gemeente aandoet nemen wij vier weken van te voren contact op met onze contactpersoon. Wilt u een contactpersoon aan ons doorgeven? U kunt hier de communicatietools bekijken die wij voor de omgevingscommunicatie hebben samengesteld. Onze communicatieadviseur kan in overleg de omgevingscommunicatie met u vormgeven. Zijn wij nog niet met uw gemeente in contact en wilt u toch alvast de tools bekijken; vraag het wachtwoord aan

Wat betekent het SCAN onderzoek voor mijn gemeente?

De resultaten van het seismische onderzoek binnen het SCAN-programma dragen bij aan de eerste stap om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. De data die door SCAN worden gepubliceerd, bestaan uit zogenaamde ‘bewerkte seismische lijnen’. Deze data moeten vervolgens door experts worden geanalyseerd, dit wordt niet binnen het SCAN-programma gedaan.

Deze analyses geven inzicht in vervolgstappen die nog moeten worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld proefboringen, om de vraag over de potentie in een gebied echt volledig te kunnen beantwoorden. Dan pas kunnen de eerste stappen in het opstarten van een aardwarmteproject worden gezet. De SCAN-resultaten geven dus nog geen uitsluitsel over wat of hoeveel de potentie van aardwarmte in een gebied is. Verder onderzoek is altijd nodig.