Menu
Wat betekent SCAN voor u als gemeente?

Komt SCAN bij u langs? Wat zijn de stappen die wij nemen, en wat kunt u als gemeente doen? Of bevindt u zich in een van de witte vlekken van het SCAN onderzoeksgebied die in kaart worden gebracht en wilt u graag weten wat dit voor uw gemeente betekent? Wij lichten het hier verder toe.

Komt SCAN bij u langs? Bekijk dan de:

Wilt u weten wat de SCAN data voor u betekent? Bekijk de:

.
Omgevingscommunicatie

SCAN gaat in uw gemeente een onderzoek doen in de ondergrond voor aardwarmte. In dit seismisch onderzoek worden door middel van geluidsgolven de lagen en structuren in de ondergrond in beeld gebracht. De (directe) omgeving kan iets merken van het onderzoek wanneer de fysieke werkzaamheden in uw gemeente gaan plaatsvinden. Daarom bereiden we graag, samen met u, de omgevingscommunicatie voor..

Wilt u een contactpersoon aan ons doorgeven? Stuur dan een mail met de naam, gemeente, functie en contactgegevens naar info@scanaardwarmte.nl. Graag ontvangen wij de contactgegevens van een beleidsmedewerker; milieu, duurzaamheid, energietransitie, bodem en ondergrond, warmte, archeologie of water, en ook een communicatieadviseur.

Omgevingscommunicatietools.

Direct omwonenden worden door ons op de hoogte gebracht door middel van informatiebrieven. Op gemeenteniveau hebben wij een aantal middelen ontwikkeld die breder kunnen worden ingezet. U kunt hier de communicatietools bekijken die wij voor de omgevingscommunicatie hebben samengesteld. Onze omgevings-communicatieadviseur kan in overleg deze communicatie verder met u vormgeven. Zijn wij nog niet met uw gemeente in contact en wilt u toch alvast de tools bekijken; vraag het wachtwoord aan.

De resultaten van het SCAN onderzoek

De resultaten van het SCAN (seismisch) onderzoek worden altijd publiekelijk toegankelijk gemaakt via NLOG en NLOG seismische data. Ook op de resultaten pagina van SCAN vindt u alle resultaten die gepubliceerd zijn terug met een korte samenvatting.

De resultaten dragen bij aan de eerste stap om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Het belangrijkste resultaat dat door SCAN worden gepubliceerd zijn de zogenaamde ‘bewerkte seismische lijnen’. Dit zijn 2-dimensionale plaatjes van de ondergrond. Deze data moeten vervolgens door experts (geologen, consultants, adviseurs) worden geanalyseerd, dit wordt niet binnen het SCAN-programma gedaan. In sommige gevallen worden ook tussenresultaten gepubliceerd..

SCAN brengt de geologie in de onderliggende ondergrond in beeld. Geologie moet altijd op regionaal niveau worden bekeken omdat de ondergrondse structuren en lagen zich ver kunnen uitstrekken. Het is daarom aan te raden om de analyse van de SCAN data en mogelijke vervolgstappen eerst op een regionaal, dus met uw respectievelijke provincie, op te pakken. Dit niet allerminst om te zorgen dat er op verschillende niveaus geen dubbel werk wordt uitgevoerd met dezelfde data.

Mogelijke vervolgstappen.

Aan de hand van de, door experts geïnterpreteerde, SCAN data kan een update worden gemaakt van de potentie van aardwarmte in bepaalde regio’s. Deze analyse geeft ook inzicht in wat de vervolgstappen zijn die nog moeten worden ondernomen om de potentie van aardwarmte in een gebied goed in kaart te brengen. In sommige regio’s zullen wellicht bijvoorbeeld proefboringen nodig zijn om ook de eigenschappen van de laag te kunnen bepalen. Deze kunnen de vragen over de lokale potentie voor aardwarmte echt volledig beantwoorden. De SCAN-resultaten zijn een eerste stap in het beantwoorden van de vraag of aardwarmte potentie heeft in het gebied en geven dus nog geen uitsluitsel over wat of hoeveel de potentie precies is. Aanvullend onderzoek is altijd nodig.

Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland en de RES’en

In opdracht van EBN wordt op dit moment hard gewerkt aan een exploratie- en ontwikkelplan. Het doel is om met de huidige kennis een actueel (globaal) overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld. Dit ontwikkelplan is mede bedoeld als actuele informatiebron voor partijen in de 30 Regionale Energiestrategieën (RES-en). Publicatie van dit plan wordt binnenkort verwacht, houd het SCAN nieuws hiervoor in de gaten..

In Nederland wordt beoogd om met aardwarmte voornamelijk het warmtevraagstuk binnen de RES’en in te vullen. Wereldwijd wordt aardwarmte ook ingezet als bron van elektriciteit. Dit is veelal in gebieden die een hogere temperatuur van het water of zelf stoom kennen op kleinere dieptes zoals in IJsland, Indonesië en Ethiopië. Voor de Nederlandse situatie zijn de temperaturen laag waardoor deze vorm van energie opwekken een zeer laag rendement heeft. De energie kan daardoor efficiënter worden ingezet voor het warmtevraagstuk.

Contact over aardwarmte in uw regio

Heeft u vragen over aardwarmteprojecten, neem dan contact op met Stichting Platform Geothermie