Menu

Uitvoering SCAN-boringen

Op deze pagina kunt u zien wat de status is van de verschillende SCAN onderzoeksboringen die op dit moment worden voorbereid of uitgevoerd. U kunt hier per zoekgebied of locatie zien in welke fase het proces zich bevindt. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de boringen, dan kunt u zich inschrijven voor de updates. U kunt meer lezen over de SCAN boringen in de flyer (download aan de rechterkant) of op de pagina SCAN-boringen. Het gehele traject van zoekgebied tot boring kan enkele jaren duren, de werkzaamheden op de locatie zelf duren ongeveer 6 maanden.

Download onze flyer

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

SCAN Flyer Downloaden

Huidige fases zoekgebieden:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oss

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ede-Veenendaal

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Utrecht/De Bilt/Zeist

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eindhoven

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Apeldoorn-Deventer

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kempen

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deurne

Fase:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fase 1

Zoekgebiedselectie op basis van eerste geologische verkenningen

? Een gebied is voor SCAN interessant als zoekgebied wanneer er in de ondergrond een of meerdere lagen voorkomen die mogelijk interessant zijn voor de winning van aardwarmte én als er bovengronds voldoende warmtevraag aanwezig is. SCAN neemt contact op met gemeenten in het gebied en maakt het zoekgebied bekend.
Fase 2

Nadere verkenning van het zoekgebied

? Wanneer een zoekgebied is geselecteerd zal er nader onderzoek worden gedaan om tot een mogelijke locatie te komen. Hier hoort vaak aanvullend geologisch onderzoek bij, in de vorm van seismisch onderzoek, maar omvat ook een bovengrondse belemmeringscheck. Daarbij wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met natuur- en waterwingebieden. Ook worden er in deze fase verkennende gesprekken gevoerd met grondgebruikers en -eigenaren. In deze fase kunnen ook delen van het zoekgebied worden uitgesloten. Samen met de gemeenten wordt de algemene informatievoorziening opgestart, deze kan verschillende vormen hebben van een omgevingsbrief tot een informatiebijeenkomst of een combinatie daarvan.
Fase 3

Het vergunningentraject voor één of meerdere locaties in het zoekgebied wordt gestart

? Er is een voorkeur voor een (of meerdere) mogelijke locatie(s) in het gebied en het vergunningenproces voor deze locatie(s) wordt gestart. Er wordt nu samen met de directe omgeving nader onderzoek gedaan op het gebied van natuur en milieu en de bereikbaarheid van de locatie. Het kan zijn dat tijdens dit vergunningsproces een locatie toch nog afvalt.
Fase 4

Het is duidelijk waar de boring plaats gaat vinden, de voorbereidingen worden gestart

? Alles is gereed om te starten en de omgeving, gemeente en provincie worden hierover geïnformeerd.
Fase 5

Start opbouw locatie

? De werkzaamheden op de locatie starten met het opbouwen van de locatie. Het aanleggen en opbouwen van de locatie duurt ongeveer 8 tot 10 weken. Het is mogelijk dat er na het aanleggen van de locatie niet direct gestart kan worden met het opbouwen van de installatie en het onderzoek (fase 6)
Fase 6

Opbouw installatie en start boring en onderzoek

? De locatie is opgebouwd. Nu wordt de boorinstallatie in 1 week aangevoerd en opgebouwd en kan de boor- en onderzoeksfase worden gestart. Tijdens deze fase wordt er naar de geplande diepte geboord en wordt aansluitend het onderzoek uitgevoerd. Deze fase duurt tussen de 4 en 10 weken afhankelijk van de diepte van de put en het onderzoeksprogramma van deze boring.
Fase 7

Start opruimen materiaal en locatie

? Het onderzoek is afgerond en de locatie wordt opgeruimd. De put en de verhardingen worden in ongeveer 4 weken opgeruimd en de locatie wordt weer teruggebracht in de originele staat. Het is mogelijk dat er na het onderzoek niet direct gestart kan worden met het opruimen van de locatie.
Fase 8

Werkzaamheden op locatie afgerond

? Alle werkzaamheden zijn afgerond en de locatie is opgeruimd. SCAN is klaar met deze onderzoeksboring. De locatie kan daarmee terug gebracht worden in de originele staat en binnen een half jaar is er niets meer van het onderzoek te zien.
Fase 9

De resultaten van deze boring zijn beschikbaar

? Deze zijn beschikbaar via NLOG.