Menu
projectorganisatie
Partners in SCAN

Organisatie

De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is een landelijk onderzoek dat wordt bekostigd door de rijksoverheid. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en deels met subsidie van INTERREG Europe uitgevoerd. De uitvoerende partijen zijn EBN en TNO.

EBN is een verbinder in de energietransitie en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van EZK uit. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en is al 55 jaar thuis in de ondergrond – van gas en olie naar geothermie en de opslag van CO2. Deze kennis zet EBN in voor de maatschappij en nu ook voor het landelijke onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte in Nederland.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die kennis ontwikkelt op het gebied van onder meer energie.

Interreg Europe is een subsidieprogramma van de Europese Unie.