Menu
Partners in SCAN

Organisatie

De Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is een landelijk onderzoek dat wordt bekostigd door de rijksoverheid. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De uitvoerende partijen zijn EBN en TNO.

EBN is een verbinder in de energietransitie en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van EZK uit. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en is al 55 jaar thuis in de ondergrond – van gas en olie naar geothermie en de opslag van CO2. Deze kennis zet EBN in voor de maatschappij en nu ook voor het landelijke onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte in Nederland.

TNO is de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek en heeft als onderzoeksinstituut de ambitie om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft.

De doelstelling van de DGE-Rollout is om energie te produceren en de CO2-uitstoot te verminderen, door fossiele brandstoffen deels te vervangen door een toename van het gebruik van (ultra) diepe geothermie in Noord-West Europa. In dit Europees samenwerkingsverband werken Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse partners samen aan verschillende werkpakketten. Een aantal lijnen van het SCAN seismisch (lijn 2, 19, 30 en 31) onderzoek werden uitgevoerd als onderdeel van het exploratie werkpakket WP 2, ‘Decision and exploration support’, waarin de verbetering van de deep geothermal resource potential kaart een belangrijk onderdeel is van het de-risken van geothermie projecten in Noord-West Europa.