Menu
Wat is scan?

SCAN verkent de kansen voor aardwarmte

SCAN onderzoekt waar de Nederlandse ondergrond, in de delen waarover wij nog weinig informatie hebben, geschikt zou kunnen zijn voor de winning van aardwarmte. We zijn dus eigenlijk de verkenningsploeg die ervoor zorgt dat we een beter en completer beeld krijgen van onze ondergrond. Met die kennis kunnen we de mogelijkheden van aardwarmte voor Nederland beter inschatten en de kans op succesvolle projecten vergroten.

Aardwarmte is duurzaam. Het is een warmtebron die niet afhankelijk is van weer of wind. Momenteel wordt in Nederlandse tuinbouwkassen al gebruik gemaakt van aardwarmte. In de toekomst kan aardwarmte ook in woonwijken een duurzame bron van energie zijn, als alternatief voor aardgas. We moeten dan wel eerst weten hoe de ondergrond eruitziet. Want overal in de aardbodem is warm water aanwezig, het hangt echter van het gesteente af of we dit ook uit de ondergrond kunnen halen.

Grote delen van de Nederlandse ondergrond zijn al in kaart gebracht. Tijdens de opsporing en winning van olie en gas zijn we veel te weten gekomen over de eigenschappen van de aardlagen onder onze voeten. Toch vertoont de kaart van het ondergrondse landschap nog veel witte vlekken. SCAN kleurt de aardwarmtekaart van Nederland verder in. En streeft ernaar een zo compleet mogelijk beeld te creëren van de Nederlandse ondergrond.

Het SCAN-programma richt zich op conventionele aardwarmte in het dieptebereik 500 m tot 4 km waarbij beoogd wordt om warmte te winnen uit (vooral) zandstenen in onze ondergrond. SCAN helpt op een aantal plaatsen ook bij het in kaart brengen van lagen die mogelijk geschikt zijn voor Ultradiepe Geothermie, of UDG. Meer informatie hierover vindt u hier. In dit ultradiepe bereik (>4 km) wordt er voor de mogelijke winning van hogere temperatuur aardwarmte gekeken naar de Dinantien kalksteenlaag.

SCAN omvat een drietal onderdelen waarmee we de ondergrond verkennen en de kansen voor aardwarmte inschatten:

Daarnaast vindt er nog meer onderzoek plaats waar we gebruik van maken.

De rol van SCAN voor aardwarmte

SCAN is de verkenner naar waar in de ondergrond mogelijk aardwarmte kan worden benut. Aan de hand van divers onderzoek maken we het beeld van onze ondergrond zo compleet mogelijk. Al deze informatie publiceren we op een openbaar toegankelijke website (www.nlog.nl) waaruit andere organisaties kunnen putten. In essentie draait het erom dat SCAN organisaties faciliteert die aardwarmte willen aanboren en zo de ontwikkeling van de sector versnelt.

De resultaten van het seismische onderzoek binnen het SCAN programma dragen bij aan de eerste stap om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. De data die door SCAN gepubliceerd worden bestaat uit zogenaamde ‘bewerkte seismische lijnen’. Deze data moeten vervolgens door experts worden geanalyseerd, dit wordt niet binnen het SCAN programma gedaan. De SCAN resultaten geven dus nog geen uitsluitsel over wat of hoeveel de potentie van aardwarmte in een gebied is, verder onderzoek is altijd nodig.

  1. Verkennen
  2. Opsporen
  3. Winnen
  4. Opruimen