Menu

Klachtenformulier

Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het klachtenformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met
030 -233 90 13.

Uw gegevens

Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op.
Het ingevulde formulier wordt opgestuurd naar EBN B.V. U ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en een referentienummer.

Klachtenprotocol Seismisch Onderzoek SCAN

In opdracht van Energie Beheer Nederland B.V. (hierna EBN) wordt seismisch onderzoek uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Meer informatie over EBN en seismisch onderzoek kunt u vinden op www.ebn.nl/samenwerking-en-projecten/.

EBN zet voor de uitvoering van de werkzaamheden aannemers in, maar blijft aanspreekpunt in geval van klachten. Veiligheid staat voorop bij het uitvoeren van het seismisch onderzoek, zowel voor de medewerkers als de omgeving. Mocht u toch ontevreden zijn over de uitvoering van het onderzoek dan kunt u dit melden bij EBN.

Heeft u een klacht over de uitvoering van het seismisch onderzoek SCAN?

Seismisch onderzoek kan overlast veroorzaken in de omgeving, zoals geluid, trillingen of verkeersoverlast. Heeft u een klacht en wilt u deze aan ons doorgeven? Dat kan op drie manieren:

 1. Vul onderstaand klachtenformulier in en stuur deze op naar EBN B.V., Daalsesingel 1, 3511 SV te Utrecht of mail deze naar info@scanaardwarmte.nl. Wij verzoeken u het klachtenformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Vermeld in elk geval altijd: uw naam, locatie, contactgegevens, de datum en een duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Meldt uw klacht telefonisch via het telefoonnummer 030-2339013 u krijgt dan een medewerker van het EBN-projectteam te spreken. Dit nummer is tijdens kantooruren te bereiken.
 3. Spreek een EBN-medewerker aan tijdens het veldonderzoek, u kunt dan direct melding maken van uw klacht. De EBN-medewerker zorgt dan voor het registreren van uw klacht.

Afhandeling van klachten

EBN hanteert het volgende protocol voor de afhandeling van ontvangen klachten:

 • EBN bevestigt de ontvangst van de melding binnen 2 werkdagen;
 • Klachten worden geregistreerd in het klachtenregister* van EBN;
 • EBN evalueert of er een aannemelijk verband is tussen de melding en het seismisch onderzoek en informeert de melder over deze beoordeling;
 • Indien dit verband aannemelijk is, wordt de melding in behandeling genomen;
 • EBN onderzoekt vervolgens de klacht en voert eventuele acties en/of structurele maatregelen uit;
 • Eventuele acties en/of maatregelen worden teruggekoppeld aan de melder en de klacht wordt afgesloten;
 • Indien de melder zich niet kan vinden in de afhandeling van de klacht dan kan hier melding van gemaakt
  worden via info@scanaardwarmte.nl. In een dergelijk geval zal EBN de klacht opnieuw in behandeling
  nemen.
 • EBN rapporteert (anoniem) over het klachtenregister* aan Staatstoezicht op de Mijnen en de betrokken
  gemeente(n) en publiceert wekelijks een anoniem klachtenregister* op haar website. Bij publicatie/rapportage worden de volgende gegevens vermeld: aantal klachten, soort klacht/hinder (waarover gaat de klacht) en hoe snel de klachten zijn afgehandeld.

*) Bij registratie, publicatie en rapportage van het klachtenregister geeft EBN geen persoonsgegevens door aan derden.