Menu

Klachtenformulier SCAN Boringen

Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het klachtenformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Uw gegevens

Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op via info@scanaardwarmte.nl.

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van uw melding.

Klachtenprotocol SCAN boringen

In opdracht van EBN B.V. (EBN) wordt een zevental wetenschappelijke boringen uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Deze boringen worden uitgevoerd door SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). In de eerste fase is de ondergrond in kaart gebracht met behulp van seismisch onderzoek, daarop volgen wetenschappelijke boringen om te zien of het verwachte potentieel er ook daadwerkelijk zit.

EBN zet voor de uitvoering van de werkzaamheden aannemers in, maar blijft aanspreekpunt in geval van klachten. Veiligheid, zorg voor het milieu en het zoveel mogelijk voorkomen van hinder en overlast staan voorop bij het uitvoeren van de wetenschappelijke boringen. Wij doen er alles aan om de operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wilt u een klacht indienen over de uitvoering van SCAN boringen?

De boring kan overlast veroorzaken in de omgeving, zoals lichtuitstraling, geluid, of verkeersoverlast. Heeft u een klacht en wilt u deze aan ons doorgeven? Vul dan het klachtenformulier in. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. U kunt ook aangeven of u de voorkeur geeft aan een telefonische reactie op uw klacht of liever communiceert per e-mail.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Mail ons dan op info@scanaardwarmte.nl, dan nemen we contact met u op.

Afhandeling van klachten

EBN hanteert het volgende protocol voor de afhandeling van ontvangen klachten:

  • EBN bevestigt de ontvangst van de melding binnen 2 werkdagen;
  • Klachten worden geregistreerd in het klachtenregister* van EBN;
  • EBN onderzoekt vervolgens de klacht en neemt waar mogelijk maatregelen om de klacht te verhelpen;
  • Eventuele acties en/of maatregelen worden teruggekoppeld aan de melder en de klacht wordt afgesloten;
  • Indien de melder zich niet kan vinden in de afhandeling van de klacht dan kan hier melding van gemaakt worden via info@scanaardwarmte.nl. In een dergelijk geval zal EBN de klacht opnieuw in behandeling nemen.
  • EBN publiceert maandelijks een anoniem klachtenregister* op haar website.

* Bij registratie, publicatie en rapportage van het klachtenregister geeft EBN geen persoonsgegevens door aan derden.