Menu

Schadeformulier

Hierbij meld ik een schade aan mijn woning danwel (bedrijfs)pand danwel perceel en ik vermoed dat deze is veroorzaakt door de werkzaamheden tijdens het seismisch onderzoek van EBN B.V.

Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het schadeformulier zo compleet mogelijk in te vullen en indien mogelijk foto’s mee te sturen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Heeft u vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 030 -233 90 13.

Uw gegevens
 • Alle velden met een * zijn verplicht.

 • Objectgegevens

 • DD dash MM dash JJJJ
 • (Tot 8mb per bestand maximaal 5 bestanden)
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, png, jpeg, jpg, Max. bestandsgrootte: 8 MB, Max. aantal bestanden: 5.

  Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op.
  Het ingevulde formulier wordt opgestuurd naar EBN B.V. U ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en een referentienummer.

  Schadeprotocol Seismisch Onderzoek SCAN

  In opdracht van Energie Beheer Nederland B.V. (hierna EBN) wordt seismisch onderzoek uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Meer informatie over EBN en seismisch onderzoek kunt u vinden op www.ebn.nl/samenwerking-en-projecten/. EBN is aansprakelijk voor aan haar toerekenbare fysieke schade en schade in uw bedrijfsvoering als aan alle wettelijke aansprakelijkheidseisen is voldaan. Dat betekent dat EBN ervoor moet zorgen dat de betreffende schade wordt hersteld en/of dat EBN de kosten van de schade betaalt. Uitgangspunt hierbij is dat schademeldingen zo snel, zorgvuldig en transparant mogelijk worden afgewikkeld. EBN heeft hiervoor een schade afhandelingsprocedure. Deze procedure is in dit protocol beschreven.

  Heeft u schade als gevolg van het seismisch onderzoek?

  Heeft u schade en vermoedt u dat deze is veroorzaakt als gevolg van werkzaamheden van het seismisch onderzoek door EBN? Hieronder geven wij stapsgewijs aan hoe u schade kunt melden en wat er gebeurt met uw schademelding.

  • Heeft u fysieke schade geconstateerd op uw perceel of aan uw gebouw(en)? Meldt uw schade via het onderstaand schadeformulier en stuur deze op naar EBN B.V., Daalsesingel 1, 3511 SV te Utrecht of mail naar: info@scanaardwarmte.nl.
  • Vermeld altijd: uw naam, contactgegevens, het adres waar de schade is opgetreden, een omschrijving van de schade (eventueel met foto’s) en wanneer de schade is opgetreden.
  • Na ontvangst van uw melding, sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw schademelding.
  • Na beoordeling van uw melding neemt een EBN-medewerker contact met u op en bespreekt met u het verdere verloop van de afhandeling. Indien gewenst, kan de schade dan mondeling worden toegelicht.
  • Als het verband tussen de door uw geconstateerde schade en het seismisch onderzoek aannemelijk is, zal een onafhankelijk expert, op kosten van EBN, bij u langskomen om de schade te onderzoeken.
  • De expert stelt een rapport op dat ingaat op de mogelijke oorzaken van de geconstateerde schade(s). Als de expert vaststelt dat de schade het gevolg is van het seismisch onderzoek, dan wordt de schade getaxeerd. Ook aan het opmaken van dit rapport zijn voor u geen kosten verbonden.
  • Als sprake is van toerekenbare onrechtmatigheid, zal EBN overgaan tot vergoeding van de getaxeerde schade of het herstel daarvan.
  • Is er redelijke twijfel over de juistheid van het rapport? In dat geval verzoeken wij u om binnen 4 weken na ontvangst van de uitkomst van het onderzoek te reageren. Dan wordt, op kosten van EBN, een tweede expert gevraagd opnieuw uw schademelding te onderzoeken.
  • Als u akkoord bent met het overeengekomen schadebedrag of de voorgestelde herstelwerkzaamheden zal het bedrag aan u worden overgemaakt, na ondertekenen van een finale kwijting tussen beide partijen – hetgeen betekent dat de schade daarmee definitief is afgewikkeld en dat beide partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben.