Menu

Schadeformulier

Hierbij meld ik een schade aan mijn woning danwel (bedrijfs)pand danwel perceel en ik vermoed dat deze is veroorzaakt door de werkzaamheden tijdens het seismisch onderzoek van EBN B.V. Voor een zorgvuldige behandeling verzoeken wij u het schadeformulier zo compleet mogelijk in te vullen en indien mogelijk foto’s mee te sturen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en nemen hierbij de geldende privacywetgeving in acht.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 030 -233 90 13. Voor dringende vragen en klachten kunt u ook buiten kantooruren contact opnemen met dit nummer.

Uw gegevens
 • Objectgegevens

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, png, jpeg, jpg.

Mocht het om welke reden dan ook niet lukken om het formulier te verzenden, neem dan contact met ons op.
Het ingevulde formulier wordt opgestuurd naar EBN B.V. U ontvangt dan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en een referentienummer.

Schadeprotocol Seismisch Onderzoek SCAN

In opdracht van Energie Beheer Nederland B.V. (hierna EBN) wordt seismisch onderzoek uitgevoerd om de Nederlandse ondergrond in kaart te brengen voor het potentieel van aardwarmte in Nederland. Meer informatie over het seismisch onderzoek kunt u vinden op Scanaardwarmte/seismisch onderzoek. EBN is wettelijk aansprakelijk voor fysieke schade als gevolg van het in haar opdracht uitgevoerde seismisch onderzoek. Dat betekent dat EBN ervoor moet zorgen dat de schade wordt hersteld en/of dat EBN daarvan de kosten betaalt. Uitgangspunt hierbij is dat schademeldingen zo snel, zorgvuldig en transparant mogelijk worden afgewikkeld. EBN heeft hiervoor een schade-afhandelingsprocedure, bedoeld voor meldingen van fysieke schade aan gebouwen en percelen door werkzaamheden (rondom) het seismisch onderzoek. Deze procedure is in dit protocol beschreven.

Heeft u schade als gevolg van het seismisch onderzoek?

 • Heeft u schade en vermoedt u dat deze is veroorzaakt als gevolg van werkzaamheden van het seismisch onderzoek door
  EBN? Hieronder geven wij stapsgewijs aan hoe u schade kunt melden en wat er gebeurt met uw schademelding.
 • Heeft u fysieke schade geconstateerd op uw perceel of aan uw gebouw(en)? Meldt uw schade via het
  schadeformulier.
 • Vermeld altijd: uw naam, contactgegevens, het adres waar de schade is opgetreden, een omschrijving van de
  schade (eventueel met foto’s) en wanneer de schade is opgetreden.
 • Na ontvangst van uw melding, sturen wij u een ontvangstbevestiging met een referentienummer van de
  schademelding.
 • Na beoordeling van uw melding neemt een EBN-medewerker contact met u op en bespreekt met u het verdere
  verloop van de afhandeling. Indien gewenst, kan de schade dan mondeling worden toegelicht.
 • Als het verband tussen uw geleden schade en het seismisch onderzoek aannemelijk is, zal een onafhankelijk
  expert, op kosten van EBN, bij u langskomen om de schade te onderzoeken.
 • De expert stelt een rapport op dat uitwijst welke oorzaak of oorzaken mogelijk ten grondslag liggen aan de
  schade(s). Als de expert vaststelt dat de schade het gevolg is van het seismisch onderzoek, dan wordt de schade
  getaxeerd en zal de schade worden vergoed of hersteld. Aan het opmaken van dit rapport zijn voor u geen
  kosten verbonden.
 • Bent u het niet eens met de uitkomst van het rapport? Dan wordt, op kosten van EBN, een tweede
  onafhankelijke expert gevraagd opnieuw uw melding te onderzoeken.