Menu
resultaten

De resultaten op een rij

Op deze pagina’s vermelden we welke onderzoeken binnen het SCAN-programma zijn uitgevoerd en de resultaten zijn gepubliceerd. Alle resultaten zijn openbaar toegankelijk via www.nlog.nl. U vindt hier een overzicht van de (geplande) beschikbaarheid van de data van het seismisch onderzoek en de laatste updates. Bent u benieuwd naar de status van het herbewerken van bestaande data? Kijk dan hier voor een overzicht

De resultaten van het seismische onderzoek binnen het SCAN-programma dragen bij aan de eerste stap om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. De data die door SCAN worden gepubliceerd, bestaan uit zogenaamde ‘bewerkte seismische lijnen’. Deze data moeten vervolgens door experts worden geanalyseerd, dit wordt niet binnen het SCAN-programma gedaan. Op basis van deze analyse kan dan regionaal een inzicht worden verkregen in de mogelijkheden voor aardwarmtewinning. Deze analyses geven inzicht in vervolgstappen die nog moeten worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld proefboringen, om de vraag over de potentie in een gebied echt volledig te kunnen beantwoorden. Dan pas kunnen de eerste stappen in het opstarten van een aardwarmteproject worden gezet. De SCAN-resultaten geven dus nog geen uitsluitsel over wat of hoeveel de potentie van aardwarmte in een gebied is. Verder onderzoek is altijd nodig.

Filter resultaten
Toon
resultaten
resultaten