Menu
roel assies

“We hebben vrijwel niets van de geluidsgolven gevoeld of gehoord”

Het land van agrariër Roel Assies bevindt zich in het onderzoeksgebied van SCAN. In het vroege voorjaar zijn hier metingen uitgevoerd in het kader van de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. Maar niet voordat Assies om toestemming was gevraagd en er goede afspraken waren gemaakt.

Assies: “Op mijn verzoek is het onderzoek vervroegd uitgevoerd, in een droge periode. We hebben hier kleigrond. Als het nat is, trekken de tractors sporen in het land en verdicht je de grond. Daar is bij de planning van de werkzaamheden rekening mee gehouden. Om de grond niet te beschadigen, is het seismisch onderzoek eerder uitgevoerd en zijn ze in Flevoland met de metingen begonnen, in een droge periode, en daarna in ‘t Gooi gaan meten, waar zandgrond ligt. Dat is minder gevoelig voor dichtrijden.”

Vooroverleg

Een landmeter zette op het perceel de piketpaaltjes uit. Daarna zijn gaten geboord, waarin kleine ladingen springstof zijn ontstoken. Grondmicrofoons registreerden de weerkaatsende geluidsgolven. Assies: “Ik werd goed op de hoogte gehouden van wanneer ze wat precies gingen doen. Het meten gebeurde ’s avonds, als er weinig omgevingsgeluid is. We hebben één keer een plofje gehoord, maar verder niets gevoeld of gemerkt. Maar misschien is het net hoe de wind staat? Al met al hebben we weinig tot geen hinder van het onderzoek ondervonden. We waren alleen wat tijd kwijt aan het vooroverleg.”

Schadevergoeding

Na het onderzoek werd alles netjes opgeruimd. “Er is geen schade aan het land toegebracht”, vertelt Assies. “Ze zijn alleen ergens vergeten een graszode terug te leggen op ons perceel met grasland. Overal waar een microfoon de grond in ging, werd een zode weggestoken. Als zo’n zode blijft liggen en je gaat maaien, krijg je vervuiling van grond in het gras. Daarvoor hebben we een schadevergoeding gekregen.” 

Functie: Veehouder

Publicatiedatum: 2 augustus 2019