Menu
Geert-Jan-ten-Napel

“Aardwarmte kan een grote rol spelen in de energietransitie”

“In Flevoland zien we zien we goede kansen voor aardwarmte. Maar laten we ons niet meteen rijk rekenen, we weten op dit moment nog te weinig van de ondergrond. Aan het vergaren van die kennis moeten we nu heel hard werken. Daarom zijn wij ook zo blij dat SCAN gestart is.”

Op de vraag of ook Flevoland aardwarmte nodig heeft, antwoordt Ten Napel “Ja! Volmondig ‘ja’, maar we moeten niet denken dat we er met aardwarmte wel zijn. De warmtetransitie blijft een kwestie van ‘en’ ‘en’; een combinatie van aardwarmte, biomassa en groen gas. Je moet alle opties openhouden, ze samen onderzoeken en realistisch blijven. Met SCAN zullen we snel meer over de mogelijkheden van aardwarmte ontdekken. En dat is hard nodig.”

Witte vlek

Er is weinig bekend van de ondergrond in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een groot stedelijk gebied in de Randstad. Ook Flevoland met de steden Almere en Lelystad maakt hier deel van uit. Ten Napel: “We hebben hier een witte vlek, omdat hier weinig geboord is naar olie en gas. De eerste stap is dus om die broodnodige kennis te krijgen. Dan weet je waar je wel een project kan ontwikkelen en waar absoluut niet. In de verdere exploratie van aardwarmte in de MRA gaan we daarom meer onze krachten bundelen in de kennisontwikkeling; Noord-Holland en Flevoland samen met EBN.”

“TNO heeft eerder voor Almere al de mogelijkheden van een diepere laag, het Dinantien, onderzocht. Bij Almere zit die laag er. En er is al stadsverwarming. Dus áls het straks ‘bingo’ is, kun je een warmtenet van 45.000 aansluitingen tegelijk verduurzamen. Kortom, Almere heeft goede kaarten, maar of we die uit kunnen spelen hangt af van de resultaten uit SCAN. Ook Lelystad heeft met een aantal warmtenetten een goede uitgangssituatie. Hier weten we niet of het Dinantien er zit, maar zou de warmte uit de minder diep gelegen laag, het Rotliegend, gehaald kunnen worden. Maar ook hier geldt dat meer kennis over de diepere ondergrond zeer gewenst is.”

Keuzes maken per wijk

Het in kaart brengen van het potentieel aan aardwarmte is van groot belang voor de Regionale Energiestrategie (RES) en gemeentelijke warmtevisies. Ten Napel legt uit dat veel gemeenten hier al hard mee aan de slag zijn: “Gemeenten moeten in 2021 een visie klaar hebben. Het vervelende is dat iedereen wel wil, maar dat je nu nog niet met zekerheid kunt zeggen ‘voor deze wijk gaan we over op aardwarmte’. Daarom is het zo belangrijk dat we op korte termijn meer informatie over de ondergrond krijgen. We gaan nou ook weer niet morgen met z’n allen tegelijk van het aardgas af. Er is gelukkig nog ruimte om beslissingen te nemen als we meer weten over de alternatieven. Maar als we vandaag zouden moeten kiezen, zou aardwarmte geen optie zijn; alleen omdat we te weinig weten. En dat zou doodzonde zijn…”

Functie: Senior beleidsadviseur duurzaamheid Provincie Flevoland

Publicatiedatum: 15 augustus 2019