Menu

Duurzame energie in Nederland

Op zoek naar warmte
van binnenuit

 

homepage_beeld_SCAN

Wat is SCAN?

Diep in de ondergrond van onze aarde is het warm. Deze aardwarmte kunnen we benutten om water te verwarmen. Dat is duurzaam, het kan en gebeurt bijvoorbeeld in de glastuinbouw al.

Aardwarmte is van groot belang voor de energietransitie in Nederland. SCAN onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. Zodat we straks ook vanuit deze bron een deel van onze huizen, kantoren en bedrijven kunnen verwarmen.

Lees meer Scan aardwarmte logo
video wat is seismisch onderzoek
geplande werkzaamheden

Waar doen we onderzoek?

SCAN doet seismisch onderzoek naar aardwarmte op plekken waar we nog weinig van de ondergrond weten. Het is de bedoeling dat vóór 2023 de ondergrond in Nederland nauwkeuriger in beeld is gebracht met behulp van het seismisch onderzoek. De ‘aardwarmtekaart’ van Nederland is dan op regionaal niveau verder ingekleurd. SCAN gaat hierna verder met het voorbereiden en uitvoeren van een tiental wetenschappelijke boringen. Deze worden uitgevoerd tot en met 2025.

Waar doen we onderzoek Scan aardwarmte logo
Bodem onderzoek