Menu

Kennis en technologie uit de olie- en gasindustrie inzetten voor aardwarmte onderzoek

Reinout werkt sinds april 2021 als projectleider SCAN-boringen bij EBN en weet waar hij over praat. Hij studeerde Offshore Engineering aan de TU Delft en werkte na zijn studie bijna twintig jaar als drillingmanager in de olie- en gasindustrie. “Toen ik bij EBN binnenkwam stond SCAN nog helemaal aan het begin van de onderzoeksboringen, nu geef ik leiding aan een team van twintig collega’s. Het is toch wel mijn droombaan. We dragen ons steentje bij aan de energietransitie, zo voelt dat echt.”

“Ik zou er meteen voor tekenen als mijn huis aangesloten kon worden op aardwarmte.”

“Aardwarmte speelt een belangrijke rol in een duurzame toekomst. Zo wordt de stad Parijs bijvoorbeeld al voor een belangrijk deel verwarmd door aardwarmte. Ook in Nederland maken steeds meer woonwijken en bijvoorbeeld kassen gebruik van aardwarmte. Een goede ontwikkeling. De CO2-reductie is bij verwarming met aardwarmte meer dan 80% in vergelijking tot olie en gas én we zijn dan niet meer afhankelijk van buitenlandse leveranciers voor onze energie zoals Rusland en nu Saoedi-Arabië of Qatar.”

Wat komt er allemaal kijken bij een SCAN-boring?

“SCAN heeft eerst seismisch onderzoek gedaan, door middel van geluidsgolven hebben we de ondergrond van Nederland globaal in kaart gebracht. Op basis van die informatie gaan we op een aantal locaties in Nederland nu ook een onderzoeksboring uitvoeren, de eerste locatie is bij Amsterdam. Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp van de boring, de vergunningen, het contracteren van aannemers en het aanleggen van de boorput. Bij het ontwerp staat veiligheid altijd voorop, voor de omgeving én voor mensen die straks het werk doen.”

“Met de SCAN-boringen komen we nog meer te weten over de ondergrond, nemen we onzekerheden daar weg waardoor projecten kunnen worden opgestart en versneld. We onderzoeken waar en op welke diepte projecten straks aardwarmte kunnen winnen. We doen onderzoek naar aardlagen en de doorlaatbaarheid. De doorlaatbaarheid van iedere aardlaag is anders en zo’n laag kan zich ondergronds naar alle kanten wel honderden kilometers uitstrekken. We boren bij de Burgemeester Stramanweg in Ouder-Amstel tot een diepte van zo’n 2,2 kilometer. Het daadwerkelijk boren vraagt slechts 10% van onze tijd en gaat met een snelheid van 10 tot 30 meter per uur. De meeste tijd besteden we aan het onderweg verzamelen van data. We zeven bijvoorbeeld het gruis van de boring, doen doorlaatbaarheidsmetingen en nemen monsters uit de lagen met iets dat vergelijkbaar is met een appelboor. Deze onderzoeksboring wordt een soort snoepwinkel met nieuwe informatie voor onze geologen omdat we ook lagen onderzoeken die eerder nooit in detail zijn bekeken omdat er geen olie of gas in gevonden werd.”

Veiligheid staat altijd voorop

“In het ontwerp van de onderzoeksboring staat alles heel gedetailleerd omschreven, van de leuning bij een trap tot hoeveel slagen een schroef aangedraaid moet worden. Veiligheid staat bij EBN met hoofdletters geschreven, en dat is goed. Door de gaswinning in Groningen is het vertrouwen in Nederland beschadigd. Dat is begrijpelijk, maar het is niet vergelijkbaar met aardwarmte. Bij gaswinning haal je iets uit de grond, dat zorgt voor drukverschillen. Bij aardwarmte pomp je het water omhoog, haalt de warmte eruit en brengt het water dan weer terug in de ondergrond. Die warmtebron is onuitputtelijk, aardwarmte is veilig en het is duurzaam.”

“Door mijn studie en ervaring kan ik mijn team ook inhoudelijk aansturen én het heeft me geholpen bij het twintig keer kiezen van ‘the right man for the job’ in mijn team, echt specialisten op hun vakgebied. Ik heb een mooie baan.”

“De eerste SCAN-boring wordt uitgevoerd bij Amsterdam. Als we daar klaar zijn dichten we het boorgat, ruimen alles keurig op en verhuizen we alles weer naar een volgende locatie. Ik ga zeker bij het boren kijken. Dan wel als gast, niet om te werken. Dat heb ik vroeger wel gedaan, ook als manager op bijvoorbeeld een booreiland. Dat was een andere tijd en ook daar heb ik ontzettend veel geleerd.

Functie: Projectleider SCAN-boringen

Publicatiedatum: 4 december 2023