Menu

Afgelopen periode hebben wij gezocht naar een geschikte locatie in zoekgebied Apeldoorn-Deventer voor een tijdelijke onderzoeksboring om zo een beeld te krijgen van de potentie van aardwarmte voor deze regio. SCAN had hiervoor twee mogelijke locaties op het oog. Op deze locaties bleek uit eerder seismisch onderzoek dat de ondergrond misschien geschikt kon zijn, maar dat er aanvullend seismisch onderzoek nodig was om dat vast te stellen. Daarom hebben we afgelopen najaar aanvullend seismisch onderzoek uitgevoerd. Daarna zijn de gegevens uit het seismisch onderzoek verwerkt.

Helaas hebben de resultaten van het aanvullend onderzoek op zowel de geselecteerde locatie aan de Drostendijk in Beemte-Broekland als de locatie aan de Rijksstraatweg in Teuge ons doen besluiten af te zien van een onderzoeksboring op deze plekken. Op basis van het eerdere onderzoek hoopten we dat de diepe ondergrond hier een relatief rustige opbouw zou hebben. De resultaten van het recent uitgevoerde aanvullend onderzoek laten zien dat er onder de twee verkende locaties te veel breuken aanwezig zijn. Beide locaties zijn daarom ongeschikt voor een onderzoeksboring.

Wij vinden het erg jammer dat dit de conclusie is. We kijken graag vooruit, en zien nog wel mogelijkheden in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer. Mogelijk zijn er elders wel locaties waar de diepe ondergrond geschikt is voor een onderzoeksboring. Dat gaan we verder bekijken. Als er andere locaties naar voren komen, dan zal ook daar seismisch onderzoek gaan plaatsvinden.

Updates via de mail
Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden over de onderzoeksboringen van SCAN? Meldt u dan aan voor onze updates

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@scanaardwarmte.nl.

 

De werkzaamheden rondom het seismisch onderzoek op lijn 63 en lijn 67 zijn afgerond. Deze lijnen maken deel uit van het aanvullend seismisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de onderzoeksboring in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer.

Lijn nummer 63 is bijna 8,5 kilometer lang en loopt ten noordoosten van Apeldoorn. Lijn nummer 67 is 6,1 kilometer lang en loopt door het buitengebied tussen Apeldoorn en Twello.

De werkzaamheden rondom het seismisch onderzoek op lijn 63 en lijn 67 gestart. Het gaat hier om twee lijnen die deel uitmaken van het aanvullend seismisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de onderzoeksboring in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer.

Lijn nummer 63 is bijna 8,5 kilometer lang en loopt ten noordoosten van Apeldoorn. Lijn nummer 67 is 6,1 kilometer lang en loopt door het buitengebied tussen Apeldoorn en Twello.

Op dinsdag 18 april organiseert SCAN een inloopavond voor bewoners in en rondom het zoekgebied Apeldoorn-Deventer. Hiervoor zijn de bewoners uit het zoekgebied uitgenodigd maar ook geïnteresseerden uit het omliggende gebied zijn welkom. Het gebied bij Apeldoorn-Deventer is, samen met Kempen, aangewezen als zoekgebied voor een mogelijke onderzoeksboring. SCAN organiseert daarom deze inloopbijeenkomst voor inwoners om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats op 18 april tussen 19.00 en 21.00 u bij STOOM, Vlijtseweg 114 in Apeldoorn.

Aardwarmte is voor veel mensen nog een onbekende bron van energie, maar het wordt al sinds 2007 in Nederland ingezet voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. SCAN onderzoekt de ondergrond in Nederland om beter in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden. Eerder voerde SCAN al een landelijke seismische campagne uit waarmee meer inzicht werd verkregen in welke lagen mogelijk waar aanwezig zijn. Door het uitvoeren van een (tijdelijke) onderzoeksboring wordt er oa. ook meer bekend over de diepte, dikte en samenstelling van de aardlagen en de temperatuur van het water. Wilt u meer weten over aardwarmte of over de onderzoeksboring? Meld u dan aan voor de inloopbijeenkomst van 18 april.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl.