Menu
29 maart 2023

SCAN selecteert zoekgebieden Apeldoorn-Deventer en Kempen

Begin 2021 startte SCAN met het voorbereiden van de onderzoeksboringen. Om te komen tot geschikte locaties voor deze boringen kijkt SCAN naar verschillende zoekgebieden. Eerder werden al zeven andere zoekgebieden vastgesteld, nu komen daar twee zoekgebieden bij. In het zoekgebied Amstelland werd vorig jaar een locatie voor de eerste boring gekozen. Hier wordt nu een onderzoeksboring voorbereid die gepland staat in het derde kwartaal van dit jaar. Nu stelt SCAN weer twee nieuwe zoekgebieden vast, het ene zoekgebied ligt tussen Apeldoorn en Deventer, het zoekgebied Kempen ligt in het zuidoosten van Brabant. Binnen deze zoekgebieden gaat SCAN op zoek naar geschikte locaties voor het uitvoeren van een onderzoeksboring. Deze boringen zullen meer inzicht geven in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. SCAN verwacht binnenkort nog één zoekgebied vast te stellen, waarmee het totaal op tien zal komen. (Foto: voorbeeld van een boorinstallatie © RED Drilling & Services GmbH)

Keuze voor deze zoekgebieden
SCAN wil in het zoekgebied Apeldoorn-Deventer met name de Rotliegend-zandsteen onderzoeken waaruit aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Mogelijk kijkt SCAN hier ook nog naar de zanden van het laagpakket van Brussel en de dieper liggende Tubbergen-zandsteen uit het Carboon. In het zoekgebied Kempen wil SCAN drie verschillende formaties van Trias-zandstenen onderzoeken. Daarnaast worden hier mogelijk ook zandstenen uit het Carboon onderzocht. Lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo zou een boring in het zoekgebied Apeldoorn – Deventer behalve voor delen van de provincie Gelderland ook informatie kunnen opleveren over de potentie van aardwarmte in een deel van Overijssel en een klein deel van Flevoland. Een boring in het zoekgebied Kempen kan data opleveren die relevant is voor delen van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg.

Hoe ziet het proces eruit?
SCAN gaat op zoek naar mogelijk geschikte boorlocaties in deze zoekgebieden. De ondergrond wordt in meer detail bekeken en er wordt met de lokale en provinciale overheden gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring. Er wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden, omwonenden en bereikbaarheid. Op basis van dit werk en het beschikbare budget wordt vervolgens besloten of er een boring plaats gaat vinden in het zoekgebied. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 tot 10 weken. In totaal wordt er ongeveer 6 maanden op de locatie gewerkt. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De boring zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.

Het voorgestelde zoekgebied Apeldoorn-DeventerHet voorgestelde zoekgebied KempenDe SCAN-boringen
SCAN onderzoekt sinds 2019 de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor het winnen van aardwarmte door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande seismische data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal de komende jaren meerdere van deze databoringen uitvoeren.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.