Menu

Dit werkpakket betreft lijnen uit seismische onderzoeken uit de provincie Utrecht, Flevoland en Gelderland. Het gaat in totaal om ongeveer 774 kilometer aan herbewerkte data, verspreid over 51 lijnen met een gemiddelde lijnlengte van 15 km. De lijnen zijn afkomstig uit seismische onderzoeken uitgevoerd door Petroland in de jaren ‘80. De originele data is herbewerkt en de resulterende seismische secties zijn beschikbaar hieronder.

Dit pakket bestaat uit 44 lijnen relatief korte lijnen van 3 tot 19 kilometer per lijn uit een gebied tussen Haarlem en Nijmegen met een totale lengte van 412 kilometer. Deze zijn afkomstig uit een zestal seismische onderzoeken die in de jaren ‘80 uitgevoerd zijn in opdracht van Mobil (L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1985C, L2MOB1986A, L2MOB1987A, L2MOB1988A) en uit een NAM-survey uit 1974 (L2NAM1974F).

Een bijzondere vondst tijdens het project is dat er velddata zijn teruggevonden voor lijnen waarvan tot nu geen seismogram publiek beschikbaar was. Het gaat hierbij om 19 van de 44 lijnen

De nu herbewerkte data betreft lijnen uit seismische surveys uit de jaren 80 van de vorige eeuw: L2NAM1982F,  L2NAM1984N, L2MOB1984A, L2MOB1985A, L2MOB1987A, L2MOB1988A. De eerste twee surveys omvatten twee lange regionale lijnen, de zogenaamde RGD-NAM-DEEP-lijnen, die zich over 268 km (in twee delen) uitstrekken van Bergen-op-Zoom via Utrecht en Zeewolde tot aan Oudeschans. Deze lijn is geschikt voor het interpreteren van ondiepe, diepe en ultradiepe lagen.

De herbewerkte gegevens van de laatste vier surveys omvatten 315 strekkende kilometer verdeeld over 24 relatief korte lijnen met een lengte per lijn van 5 tot 24.5 kilometer. Door de manier waarop de acquisitie destijds is uitgevoerd zijn deze lijnen geschikt voor ondiepe en diepe – en dus niet voor ultradiepe – lagen. Dit werd vooraf verwacht en de resultaten bevestigen dat. Voor deze surveys is er voor gekozen om niet direct alle beschikbare lijnen her te bewerken maar eerst te evalueren hoeveel toegevoegde waarde herbewerking heeft voor elk van de surveys. Gezien de gunstige resultaten voor ondiepe en diepe lagen van deze eerste set gaan we uit bovenstaande surveys meer lijnen herbewerken.