Menu
23 augustus 2023

SCAN rondt herbewerken af en levert bijna 7500 kilometer verbeterde seismische data

Naast het verzamelen van nieuwe seismische data, waarmee tijdens de landelijke campagne nieuwe ondergrondinformatie werd verzameld, werkt het SCAN team bij TNO en EBN ook al sinds 2018 aan het verzamelen en herbewerken van bestaande seismische data. Deze extra bewerking zorgt voor een significante verbetering van de seismische lijnen waardoor er, zonder dat er nieuwe data hoeven te worden verzameld, toch een beter beeld ontstaat van de ondergrond. Met het opleveren van het laatste pakket IJsselmeer B-plus, goed voor 822 kilometer, is deze fase van het SCAN onderzoek nu afgerond en zijn er in totaal bijna 7500 kilometer verbeterde seismische doorsnedes beschikbaar op NLOG.

Om data te kunnen herbewerken worden eerst bestaande seismische gegevens uit archieven van olie- en gasoperators samengebracht en klaargemaakt voor herbewerking. Seismische velddata bestaan uit enorme bestanden waarin heel veel informatie opgeslagen ligt. Om van deze overdaad aan informatie seismische lijnen te kunnen maken moeten deze data worden bewerkt. Dat gebeurt door veel verschillende stappen te doorlopen die er vooral op gericht zijn om zoveel mogelijk achtergrondruis uit de gegevens te filteren. De ingewikkelde algoritmes die hiervoor zijn ontwikkeld vergen veel computerkracht. Daarom heeft het ook zeker zin om deze informatie, die met name in de jaren 70 en 80 is verzameld, opnieuw te bewerken met moderne computers en algoritmes.

Grote stap vooruit

Johannes Rehling, senior geofysicus bij het SCAN programma, geeft aan dat in de gegevens op verschillende vlakken een significante verbetering te zien is. De hoeveelheid ruis is afgenomen en de resolutie van de data is hoger. Breuken en complexere ondergrondstructuren zijn zo beter zichtbaar. Deze verbeterde data zal projecten daarom in staat stellen een betere inschatting te maken van de aanwezigheid van lagen en structuren die gunstig zijn voor het winnen van aardwarmte. Omdat met dit onderdeel van het SCAN-programma relatief veel data relatief goedkoop kon worden opgeleverd is het een enorm waardevolle toevoeging op de nieuw verzamelde seismische data

Senior geofysicus Edward Wiarda (SCAN) legt verder uit dat er nu als het ware een extra dimensie wordt toegevoegd aan de beschikbare kennis. Het grove raster dat in de SCAN witte vlekken is gelegd door het nieuwe seismisch onderzoek wordt met deze grote hoeveelheid herbewerkte data verder verdicht. Deze seismische doorsnedes sluiten door consequente databewerking van alle lijnen naadloos op elkaar aan. De extra informatie zorgt er zo ook voor dat de verzamelde data uit de SCAN onderzoeksboringen straks voor een groter gebied daaromheen kunnen worden toegepast.

 

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.