Menu

Tijdens het KNGMG mini-symposium over ‘Seismiek in de energietransitie’ op 30 mei 2024 sprak Henk van Lochem over verschillende toepassingen van seismiek en andere vormen van data-acquisitie en processing voor geothermie.

In deze (Engelstalige) presentatie komt de door SCAN verzamelde 2D seismische data en het herbewerken van bestaande seismiek uitgebreid aan bod. Aangegeven is hoe keuzes zijn gemaakt waar nieuwe seismische lijnen zijn geschoten en welke lijnen zijn herbewerkt.

Er wordt verder in gegaan op speciale seismische acquisitie en herbewerking in de vorm van wide-lines, cross-spreads en seismische inversie. Ook worden de SCAN onderzoeksboringen als belangrijke opvolging en aanvulling op de seismische data besproken.”

In deze presentatie, met een zeer technische focus, geven wij een overzicht van de SCAN Amstelland-boring. De doelen, de verwachtingen, de data acquisitie en de eerste, voorlopige bevindingen van deze eerste SCAN onderzoeksboring worden doorlopen. De presentatie is met name bedoeld voor (ondergrond)uitvoerders die aan de slag gaan met deze boorgatgegevens. Andere geïnteresseerden kunnen hierin ook meer (technische) achtergrond te vinden over de boring en de resultaten.

Deze SCAN-boring werd succesvol uitgevoerd en alle data is volgens plan verzameld. Er werd een 112 meter dik Slochteren zandsteenaquifer aangetroffen met een hoge porositeit. De temperatuur van het daar aangetroffen water was ongeveer 82 °C. De grote hoeveelheid verzamelde data heeft de onzekerheden over het geothermiepotentieel van een groot gebied (o.a. het zuidelijk deel van Noord-Holland, delen van Utrecht en Flevoland) verkleind. De analyse van de kernen is nog gaande en de resultaten zijn daarom voorlopig. De productie- en injectietesten zijn niet gemakkelijk te interpreteren en ook daar wordt op dit moment nog verder labonderzoek naar gedaan

In het kader van SCAN is meer dan 1950 strekkende kilometer aan nieuwe 2D-seismische lijnen geschoten. Ook is meer dan 7500 km aan oude 2D-seismiek herbewerkt. Inmiddels ligt het accent op het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksboringen voor aardwarmte. In deze presentatie bespreekt Adriaan de eerste SCAN onderzoeksboring in Ouder-Amstel. Hier werd het voornaamste doel, de Slochteren Zandsteen, aangetroffen op 2.039 meter diepte onder NAP, met een dikte van 111m en een hoge porositeit.

Senior geophysicist Johannes Rehling, blikt terug op vijf jaar SCAN. “Voor het verzamelen van 1.837 kilometer aan nieuwe seismische data bezochten we in totaal 164 gemeenten”, zegt hij. “We verstuurden 135.000 brieven aan omwonenden en vroegen én kregen toestemming van zo’n 6.200 landeigenaren.” Bijzonder is volgens Rehling dat SCAN ook het water op ging om nieuwe data te verzamelen. “Hiervoor plaatsten we onze SCAN-tractor op een ponton, dat we duwden met een sleepboot.”

Het SCAN-programma herbewerkte ook 2D op land verzamelde seismische vintagedata. In totaal ging het om 451 2D-seismische lijnen met een totale lengte van 7.504 kilometer. Rehling: “Hierbij ging vooral veel tijd zitten in het opdiepen van gegevens uit oude archieven. Daar zijn we meer dan 6.500 uur mee bezig geweest. Uitgedrukt in fte is dat 3,5 jaar!”

*Let op deze presentatie is Engelstalig