Menu

De resultaten op een rij

Op deze pagina’s vindt u de resultaten van onderzoeken die binnen het SCAN-programma zijn uitgevoerd. Alle resultaten zijn openbaar toegankelijk via www.nlog.nl. U vindt hier een overzicht van de (geplande) beschikbaarheid van de data van het seismisch onderzoek en de laatste updates. Bent u benieuwd naar de status van het herbewerken van bestaande data? Kijk dan hier voor een overzicht.

De resultaten van het seismische onderzoek binnen het SCAN-programma zijn bedoeld om de potentie van aardwarmte in kaart te brengen. Om uit de SCAN-gegevens af te leiden of een bepaald gebied geschikt is voor de winning van aardwarmte zijn verdere analyses door experts nodig. De data van het seismisch onderzoek en het herbewerken van bestaande data die door SCAN worden gepubliceerd zijn dus niet bedoeld of geschikt voor direct gebruik door niet-experts en het heeft voor niet-experts dus geen zin om seismische data te downloaden.

Op basis van de analyses van de seismische data door experts kan regionaal een inzicht worden verkregen in de mogelijkheden voor aardwarmtewinning, en eventueel benodigd aanvullend onderzoek om deze mogelijkheden vast te stellen. Pas na afronding van die analyses en het eventueel aanvullende onderzoek kan gestart worden met de uitvoering van een aardwarmteproject. Voorbeelden van programma’s die gebruik maken van de door SCAN verzamelde gegevens zijn de onderzoeken opgezet door provincies, door TNO, door EBN en door geothermie-operators. Heeft u vragen over het opstarten van een vervolgonderzoek neem dan contact op met EBN.

Filter resultaten
Toon
resultaten
resultaten