Menu
26 mei 2021

Verkenning naar SCAN-boring in eerste zoekgebied gestart

Begin dit jaar startte SCAN met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject, de SCAN-boringen. Deze boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de data over de Nederlandse ondergrond die nu al verzameld wordt door middel van het seismisch onderzoek en het herbewerken van data. Een belangrijke volgende stap is nu gezet met het selecteren van het zoekgebied voor de eerste SCAN-boring. Het gebied ligt ten oosten van de gemeente Utrecht, in de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist. Deze week zijn Provinciale Staten en de gemeenteraden geïnformeerd over het zoekgebied waar een onderzoeksboring zou kunnen plaatsvinden.

Keuze voor het zoekgebied

SCAN vindt dit zoekgebied interessant omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo kan een boring hier niet alleen informatie opleveren over het noordelijke deel van de provincie Utrecht maar ook over Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Tijdens een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte.

Hoe ziet het proces eruit?

De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring. Er wordt onder meer rekening gehouden met veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden. Tijdens de verkenning worden stakeholders en omwonenden zorgvuldig geïnformeerd en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf duurt enkele weken, de werkzaamheden hieromheen duren in totaal 6 tot 12 maanden. Vanuit een boortoren van 30 meter hoog, zal SCAN dan ongeveer 2,5 km diep boren. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal dus niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, maar alleen voor het vergaren van kennis.

De SCAN-boringen

SCAN onderzoekt al sinds 2019 de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal naar verwachting een tiental van deze data-boringen uitvoeren in Nederland tot en met 2025.

Foto: Geothermie Nederland, MG fotografie

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.