Menu
22 januari 2021

SCAN start traject boringen

SCAN start binnenkort met het volgende onderdeel van het programma, de wetenschappelijke boringen. De data uit deze boringen vormen een zeer belangrijke aanvulling op de kennis die nu al verzameld wordt door middel van het seismisch onderzoek en het herbewerken van data. Met de boringen kunnen metingen gedaan worden om de geschiktheid van watervoerende lagen voor geothermie te bepalen. Deze extra informatie is nodig om een beter beeld te krijgen van de ondergrond voor de toekomstige toepassing van aardwarmte.

Waarom zijn boringen belangrijk?

De eerste fase van het SCAN-programma bestaat uit het in beeld brengen van de witte vlekken in de Nederlandse ondergrond door middel van seismisch onderzoek. Dit onderzoek wordt afgerond terwijl de boringen worden voorbereid en uitgevoerd. SCAN is als eerste gestart met dit type onderzoek omdat hiermee relatief snel een relatief groot gebied kan worden onderzocht. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de aanwezigheid, de continuïteit, diepte en dikte van mogelijk interessante reservoirs voor de winning van aardwarmte. Om vervolgens iets te kunnen zeggen over de doorlatendheid en temperatuur en daarmee de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren zijn ook boringen nodig. Verder bieden de boringen een belangrijk ijkpunt voor de interpretatie van de seismische data.

Hoe ziet het traject eruit?

Voordat een eerste boring plaatsvindt is er echter nog een lange weg te gaan. Een team van experts buigt zich momenteel over mogelijke zoekgebieden en locaties voor de boringen. Dit worden er naar verwachting zo’n tien in totaal. Hierbij wordt gekeken naar de ondergrond door middel van de informatie die al verzameld is met het seismisch onderzoek en de herbewerkte data, en naar de bovengrondse situatie en de mogelijke warmtevraag. Ook zijn voor deze SCAN-boringen vergunningen nodig. Dit gehele traject wordt voor elke locatie opnieuw doorlopen en zal in totaal een aantal jaren in beslag nemen. De planning van de eerste boring moet eerst nader worden uitgewerkt voordat er zicht komt op wanneer deze zal worden uitgevoerd.

Hoe ziet een SCAN-boring er uit?

De boringen vergen een andere aanpak en zullen er ook heel anders uitzien dan het seismisch onderzoek dat nu voor SCAN door het Nederlandse landschap beweegt. Een boorlocatie is statisch, de werkzaamheden vinden hier dus langer op dezelfde plek plaats en kunnen per locatie verschillen. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. Bij het uitvoeren van de boorwerkzaamheden zal er, net als bij het seismisch onderzoek, veel aandacht worden besteed aan de omgevingscommunicatie en worden gezorgd dat eventuele overlast minimaal is en binnen de wettelijke normen blijft.

Foto: WEP – Well Engineering Partners

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.