Menu

De werkzaamheden op lijn 55 t/m 58 zijn afgerond. Deze lijnen werden uitgevoerd als aanvullend onderzoek in het zoekgebied Amstelland. Deze werkzaamheden vonden in verband met het berperken van omgevingsgeluid ook in de avond plaats.

Eerder deze week werd er al een start gemaakt met het voorbereiden van het aanvullend seismisch onderzoek in het zoekgebied Amstelland. Vandaag wordt er gestart met het onderzoek en zal er ook in de avonduren gewerkt worden. Naar verwachting wordt er ook op zaterdag overdag doorgewerkt. In totaal nemen de werkzamen heden in Amstelland ongeveer een week in beslag.

Het gebied in Amstelland dat begin maart werd aangekondigd als zoekgebied voor een mogelijke SCAN-onderzoeksboring gaat een volgende fase in. In deze fase wordt er aanvullend onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen in de lokale ondergrond. Zo kan er beter worden bekeken waar deze het beste aansluit op de uit te voeren onderzoeksboring. Dit is hetzelfde type onderzoek dat al eerder in deze regio werd uitgevoerd als onderdeel van de landelijke seismische campagne.

Wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd zal de directe omgeving hierover worden geïnformeerd. U kunt ook de updates op de SCAN-website in de gaten houden, hier zal de start van het onderzoek worden aangekondigd. U kunt hier meer lezen over hoe het seismisch onderzoek wordt uitgevoerd, en hier kunt u zien waar de aanvullende seismische lijnen in dit gebied zich bevinden. De status van de verschillende zoekgebieden kunt u volgen op de pagina uitvoering SCAN-boringen.