Menu

SCAN sprak koeien- en schapenhouder Cees Hogenhout over de eerste onderzoeksboring die plaatsvond in de gemeente Ouder-Amstel. De boring werd uitgevoerd op zijn land en ook dicht in de buurt van het woonhuis van Cees. “In februari 2022 werd ik door SCAN gebeld, dat ze op zoek waren naar een stuk grond en in september 2023 begon de opbouw van de locatie. Dat vond ik gaaf, ik was er zelfs een beetje trots op.” Zegt Cees.

“Ik vind het mooi om mijn steentje bij te dragen aan de energietransitie. Van een land vol met zonnepanelen en windmolens, word ik niet heel blij. Het open Hollandse landschap moet dienen als voedselproductie. Dus toen SCAN voorbijkwam was ik meteen geboeid en wilde ik meer weten over het onderzoek en wat dat allemaal inhoudt.”

Lees hier het hele ervaringsverhaal van Cees.

De eerste gegevens uit de SCAN-onderzoeksboring Amstelland in Ouder-Amstel zijn nu beschikbaar op NLOG. Met de zeer uitgebreide geologische onderzoeksboring heeft SCAN aangetoond dat de primaire laag die werd onderzocht, de Formatie van Slochteren, hier bestaat uit een meer dan 100 meter dikke doorlatende zandsteen die gevuld is met water van ongeveer 82 graden Celsius. Dit is goed nieuws voor mogelijke aardwarmtewinning uit deze laag in de regio en omliggende gebieden. Een overzicht van de gegevens die nu beschikbaar zijn gemaakt is hier te vinden. Op deze pagina wordt ook aangegeven welke andere gegevens er later nog publiek gemaakt zullen worden.

Wat weten we nu?

De nu beschikbaar gemaakte gegevens bestaan uit metingen in het boorgat en metingen op de verzamelde boorkernen die informatie geven over porositeit en permeabiliteit. De porositeit geeft aan hoeveel water er in het gesteente zit, en de permeabiliteit geeft aan hoe gemakkelijk water door het gesteente kan stromen. Dat laatste is belangrijk voor de hoeveelheid water en daarmee warmte die uit een laag kan worden gewonnen. De boorgatmetingen laten zien dat de porositeit van de Formatie van Slochteren hoog is. De metingen die zijn uitgevoerd op de boorkernen laten zien dat ook de permeabiliteit van de boorkernen hoog is.

Verder onderzoek

Deze laatste uitkomst is indicatief en hier worden op dit moment nog uitgebreidere metingen voor uitgevoerd. Voor zowel de porositeit als permeabiliteit geldt dat deze iets hoger zijn dan verwacht werd. Daar staat tegenover dat de laag iets minder dik was dan verwacht. De aangetroffen temperatuur komt ongeveer overeen met de verwachting. Naast de uitgebreidere metingen op de boorkernen volgen er ook nog resultaten van de productie- en injectietest. De eerste indrukken hiervan suggereren een lagere permeabiliteit van het reservoir dan de boorkernen.

De gegevens die SCAN verzameld heeft kunnen worden gebruikt door operators en andere partijen om een inschatting te maken van de geschiktheid voor de ondergrond hier en in de omliggende gebieden voor de ontwikkeling van aardwarmte als duurzame energiebron. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat de economische haalbaarheid van toekomstige aardwarmteprojecten in de regio is.

De afgelopen weken zijn werkzaamheden verricht om de locatie aan de Burgemeester Stramanweg in Ouder-Amstel in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het terrein is weer (zo goed als) helemaal leeg. Samen met de grondeigenaar worden nu de laatste puntjes op de i gezet. We zijn daarbij wel afhankelijk van het weer, de grond is op dit moment nog erg nat. Verder wordt ook de tijdelijke afrit nog opgeruimd.  

Timelapse video

Het SCAN-team kijkt terug op een succesvol onderzoek en de prettige samenwerking met alle betrokken partijen uit de regio. De timelapse video van de boring geeft een mooi beeld van het gehele project. De opbouw, een deel van het onderzoek en de afbouw wordt in 2 minuten getoond. 

Uitkomsten onderzoek 

De gegevens die tijdens deze boring zijn verzameld, zijn de afgelopen maanden geanalyseerd en worden (net zoals alle SCAN data) publiek toegankelijk gemaakt. Op deze website volgen binnenkort de uitkomsten van het onderzoek.


Ongeveer drie maanden nadat SCAN in Ouder-Amstel van start ging met de werkzaamheden rondom de onderzoeksboring is er al bijna niets meer te zien aan de Burgemeester Stramanweg. De boortoren is afgebroken en afgevoerd en ook de cabines voor het personeel en het geologisch onderzoek zijn van de locatie verwijderd. Het onderzoek naar de potentie van aardwarmte op deze locatie mag zeker succesvol worden genoemd omdat de benodigde gegevens zijn verzameld. Bovendien werd er aangetoond dat de Formatie van Slochteren, een zandsteenlaag die het hoofddoel vormde voor het onderzoek, hier meer dan 100 meter dik is en bestaat uit waterdoorlatende zandstenen.

Opruimen van de locatie

De opruimwerkzaamheden zijn bijna afgerond op de locatie. De put is gevuld met cement en is onder de grond afgesloten. Dit zorgt ervoor dat de put veilig en netjes wordt afgedekt. Ook de folie, die was aangebracht om de onderliggende bodem te beschermen, is schoongemaakt en verwijderd. Hierna kan er worden gestart met het cultuurtechnisch herstel. Dat wil zeggen dat de locatie weer gereed gemaakt wordt voor de landbouw functie die deze voorheen had. Het opnieuw inzaaien van de gewassen zal hier in de lente plaatsvinden.

Vervolgstappen

De gegevens die tijdens deze boring zijn verzameld, zullen de komende maanden worden geanalyseerd en net zoals alle SCAN data publiek toegankelijk worden gemaakt. Op dit moment bereidt SCAN ook onderzoeksboringen voor in het zoekgebied West-Brabant Noord en Oss. SCAN verwacht binnenkort meer locaties bekend te kunnen maken voor een onderzoeksboring. Hou hiervoor het nieuws en de updates in de gaten.