Menu
14 november 2022

SCAN selecteert vier volgende zoekgebieden

Begin vorig jaar startte SCAN met het voorbereiden van de SCAN-boringen. Hiervoor werden al drie zoekgebieden geselecteerd bij Utrecht, Amsterdam en in de regio West-Brabant. Nu selecteert SCAN vier volgende gebieden waar gezocht zal worden naar geschikte locaties voor een onderzoeksboring. Het doel van deze boringen is om meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. In het zuiden werden twee gebieden aangewezen bij de steden Oss en Deurne. Het derde zoekgebied bevindt zich tussen Ede en Veenendaal. Het vierde gebied strekt zich uit van Amsterdam-West tot boven Haarlem. Boringen in deze zoekgebieden zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data die SCAN al eerder in deze gebieden verzameld heeft. (De kaarten van de zoekgebieden vindt u onderaan dit bericht)

Keuze voor de zoekgebieden
Deze gebieden zijn voor SCAN interessant omdat hier verschillende lagen aanwezig zijn waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Voor het gebied ten westen van Amsterdam zijn dit zandstenen die werden afgezet tijdens het vroeg Krijt- en laat Jura tijdperk. Voor het gebied tussen Ede en Veenendaal zijn dit voornamelijk zandstenen afgezet in Nederland tijdens het Perm tijdperk. In zowel het gebied bij Deurne als bij Oss zal er voornamelijk worden gekeken naar zandsteenlagen uit het Trias tijdperk. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied rondom de boorlocatie. Zo zullen onderzoeksboringen in deze gebieden informatie opleveren die nuttig is voor delen van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg.

Hoe ziet het proces eruit?
Dat hier een zoekgebied is aangewezen betekent nog niet dat er in dit gebied ook een boring plaats zal vinden. De komende maanden werkt SCAN samen met de lokale overheden aan de verkenning van de haalbaarheid van een boring en een mogelijk goede locatie hiervoor. SCAN overlegt hiervoor met gebruikers en grondeigenaren. Ook wordt de ondergrond in meer detail bekeken en wordt er gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring in deze gebieden. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden en bereikbaarheid.

Op basis van deze bevindingen wordt een besluit genomen over het uitvoeren van de boring. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen zoals de keuze voor een locatie en het aanvragen van de vergunningen. Het boren zelf en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de vier tot maximaal tien weken. In totaal wordt er zo’n zes maanden op de locatie gewerkt. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.

De SCAN-boringen
SCAN onderzoekt de Nederlandse ondergrond door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande seismische data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal de komende jaren meerdere van deze onderzoeksboringen uitvoeren. U kunt de voortgang in de verschillende zoekgebieden volgen op de pagina uitvoering SCAN-boringen. Foto bij bericht: Warmte van Leeuwarden.

Zoekgebied Oss

Zoekgebied Deurne

Zoekgebied Ede-Veenendaal

Zoekgebied Haarlem- Amsterdam West

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.