Menu
06 juli 2022

Alle data landelijke seismische campagne SCAN beschikbaar

In 2019 ging het SCAN programma van start met het verzamelen van nieuwe seismische data van de tot dus toe nog redelijk onbekende delen van de Nederlandse ondergrond. Begin deze lente rondde SCAN deze landelijke seismische campagne officieel af. In totaal werden er bijna 1800 kilometer aan nieuwe seismische data verzameld. Waaronder ook data voor verschillende UDG consortia en de Metropoolregio Amsterdam. Met de oplevering van ook lijn nummer 46, die werd uitgevoerd tussen Bergen (Limburg) en Deurne, is nu alle data die werd verzameld tijdens de landelijke campagne beschikbaar. Met deze gegevens kunnen overheden en geothermiebedrijven een inschatting maken van het potentieel voor aardwarmte in de verschillende regio’s.

Hoe nu verder?
De data die SCAN oplevert via NLOG dienen altijd eerst te worden geïnterpreteerd door experts. Door deze interpretatie ontstaat er een beter beeld van de regionale potentie voor aardwarmte in de ondergrond. Hierna kan er met aanvullend onderzoek lokaal verder worden gekeken om zo tot goede mogelijke locaties te komen voor de realisatie van aardwarmteprojecten. Het is goed om het uitvoeren van een dergelijke interpretatie op regionaal niveau aan te pakken. De provincies Utrecht en Gelderland hebben zo’n interpretatie reeds laten uitvoeren. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een gezamenlijke interpretatie voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. Decentrale overheden kunnen contact opnemen met EBN als zij vragen hebben over het gezamenlijk laten interpreteren van SCAN-resultaten in hun regio.

De SCAN boringen
Het seismisch onderzoek is hiermee nog niet afgelopen. Na het afronden van de landelijke campagne ging SCAN bij Utrecht verder met het uitvoeren van aanvullend onderzoek. In dit gebied bereidt SCAN een eerste onderzoeksboring voor. De verzamelde data van deze aanvullende lijnen (50 t/m 54) zijn nu ook beschikbaar. In de Amstelland regio zal binnenkort ook aanvullend seismisch onderzoek worden uitgevoerd als voorbereiding op de voorgenomen onderzoeksboring in dit gebied. De boringen vormen een belangrijke aanvulling op het de verzamelde seismische data. Ze zullen informatie opleveren over eigenschappen van de ondergrond, zoals doorlatendheid en temperatuur, die belangrijk zijn voor aardwarmteprojecten. Deze eigenschappen kunnen alleen met een boring worden vastgesteld. Zo kunnen de kansen voor aardwarmteprojecten in de SCAN-gebieden nog beter worden ingeschat.

Belangrijke data
Naast de bijna 1800 kilometer nieuw verzamelde data, leverde het SCAN team ook nog zo’n 1900 kilometer herbewerkte data. Hierbij worden oude seismische data opnieuw bewerkt met moderne technieken, dit levert een flinke verbetering van de kwaliteit ervan op. Recent selecteerde SCAN hiervoor ook weer twee nieuwe pakketten. Al deze nieuwe en verbeterde data spelen ook binnen het SCAN-programma zelf een belangrijke rol. Ze vormen een belangrijke basis voor het bepalen van de zoekgebieden waar SCAN in de toekomst de onderzoeksboringen zal gaan uitvoeren.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.