Menu
12 juli 2023

SCAN rondt inversiestudie in de Metropoolregio Amsterdam af

Voor de regio rondom de Amstelland boring heeft SCAN een zogeheten ‘seismische inversiestudie’ laten uitvoeren. Met zo’n studie worden seismische gegevens, zoals SCAN die eerder al in dit gebied verzamelde, gekoppeld aan gesteente-eigenschappen. Zo kunnen seismische gegevens ook informatie leveren over geschiktheid van een laag voor de winning van aardwarmte. Met de onderzoeksboring die dit najaar gepland is krijgt SCAN een unieke kans om de daar verzamelde informatie naast dit onderzoek te leggen en zo de resultaten te toetsen en aan te scherpen. Als de inschattingen goed blijken te zijn dan kan dit worden gebruikt om ook op andere plekken in het uitstralingsgebied van de Amstelland-boring op basis van seismische gegevens iets te zeggen over de eigenschappen van het Slochteren-reservoir, dat in deze studie werd onderzocht. Bijvoorbeeld in gebieden waar SCAN alleen seismische data zal leveren en geen onderzoeksboring gaat uitvoeren.

Belangrijk voor aardwarmteonderzoek

Als SCAN aan kan tonen dat de inversie van de seismische gegevens in dit gebied een goede inschatting oplevert van de reservoirkwaliteit dan zou dit ook voor de aardwarmtesector in de regio een zeer belangrijke ontwikkeling betekenen. Over het algemeen geldt dat seismische gegevens, die makkelijker en goedkoper kunnen worden verzameld voor een groter gebied dan boringen, informatie opleveren over de diepte en dikte van bepaalde lagen. Om iets te zeggen over bijvoorbeeld de doorlatendheid van het gesteente is vaak ook een boring nodig. Als SCAN met de boring  kan aantonen dat de inversiestudie in dit gebied een goede inschatting geeft van bepaalde reservoir-eigenschappen dan kan seismische data ons ook meer vertellen over de mogelijke potentie voor aardwarmte in dit gebied. In veel gebieden is nieuwe of herbewerkte seismische data, mede dankzij SCAN, aanwezig. Gegevens uit boringen zijn in de gebieden waar SCAN zich op richt zijn relatief schaars. Daarom gaat SCAN in deze gebieden onderzoeksboringen uitvoeren. Seismische inversiestudies kunnen helpen om de resultaten daarvan voor een zo groot mogelijk gebied relevant te maken.

Van data naar gesteente

Een seismische inversie transformeert seismische gegevens, voor zover mogelijk, in een beschrijving van de gesteentelagen. Zo kan er bijvoorbeeld een inschatting worden gemaakt van de porositeit, gesteentesoort en vloeistof inhoud van een potentieel reservoir. Deze inschattingen worden vervolgens naast gegevens uit eerdere boringen gelegd om deze zo te kunnen vergelijken en verbeteren. Een inversiestudie wordt meestal uitgevoerd voor één specifieke laag in een bepaald gebied. Of seismische inversie geschikt is voor een bepaalde laag hangt af van de eigenschappen van die lagen. Als inversie werkt in één gebied voor één laag dan geeft dat dus niet automatisch garanties voor succes in een andere laag, of in een niet vergelijkbaar gebied. Voor deze studie zijn seismische gegevens gebruikt van de delen van 11 SCAN lijnen die in dit gebied liggen. In totaal bijna 130 kilometer. Om de data te kunnen koppelen werd informatie over het Slochteren-reservoir uit 3 bestaande boringen gebruikt. Nog 5 andere boringen werden gebruikt om ook algemene gesteente eigenschappen te kunnen koppelen. De nieuwe data uit de SCAN Amstelland boring zal hopelijk zorgen voor een nog betere koppeling en inschatting van de eigenschappen van het Slochteren reservoir.

De resultaten van de inversiestudie zijn te downloaden op NLOG (directe link bij SCAN resultaten). Let op dat ook deze resultaten onderdeel uitmaken van een geologisch rapport en dus geen directe inzage geven in of conclusies leveren over de potentie van aardwarmte in dit gebied. Op onderstaand kaartje zijn de lijnen en putten die voor het onderzoek werden gebruikt weergegeven.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.