Menu
24 mei 2023

Opsporingsvergunning verleend voor eerste onderzoeksboring in Amstelland

In het najaar van 2022 selecteerde SCAN een boorlocatie in het zoekgebied Amstelland. Voor deze locatie zijn toen de benodigde vergunningen aangevraagd waaronder ook een opsporingsvergunning met een wetenschappelijk oogmerk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze  vergunningaanvraag van EBN voor het uitvoeren van deze wetenschappelijke boring in het zoekgebied Amstelland goedgekeurd en hiermee de vergunning verleend. Na toetsing door diverse wettelijke adviseurs heeft het Ministerie geconcludeerd dat EBN in staat is om de boring en het onderzoek op een doelmatige, veilige en milieuverantwoorde manier uit te voeren. Het besluit wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. EBN voert samen met TNO het SCAN programma uit. (foto: RED Drilling & Services GmbH).

De eerste SCAN onderzoeksboring
Een belangrijke mijlpaal voor SCAN en voor de boring aan de Burgemeester Stramanweg in de gemeente Ouder-Amstel waar de voorbereidingen voor de eerste onderzoeksboring worden getroffen. Naar verwachting wordt er dit najaar gestart met de opbouw van de locatie, gevolgd door het uitvoeren van het onderzoek. In totaal zal er op deze locatie ongeveer 6 maanden worden gewerkt. Na het onderzoek wordt de locatie weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De informatie die hier verzameld wordt over dikte, doorlatendheid en temperatuur van verschillende aardlagen is relevant voor grote delen van het zuiden van de provincie Noord-Holland. Omdat deze lagen in de ondergrond vaak ver doorlopen levert deze onderzoekboring daarnaast ook informatie op over de potentie voor aardwarmte in Utrecht, Flevoland en zelfs Gelderland.

Alleen voor onderzoek
De opsporingsvergunning die SCAN nodig heeft voor het uitvoeren van de onderzoeksboringen wijkt af van een reguliere opsporingsvergunning. Deze vergunning is specifiek bedoeld voor het opsporen van aardwarmte in het kader van het verkrijgen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zonder dat er winning van aardwarmte zal gaan plaatsvinden. In het kader van het SCAN programma zullen nog meerdere onderzoeksboringen volgen waarvoor een soortgelijke vergunning zal worden verleend. Een opsporingsvergunning is overigens slechts een van de vergunningen die nodig is voor het uitvoeren van een dergelijke boring.

Wanneer gebeurt er iets?
Naar verwachting wordt er in juni gestart met de eerste werkzaamheden voor de aanpassing van de inrit vanaf de provinciale Burgemeester Stramanweg (N522) die het bouwverkeer van en naar de locatie mogelijk zal maken. Verwacht wordt dat de opbouw van de locatie dan in september van dit jaar van start kan gaan. Hou voor de meest actuele planning en meer informatie de website van SCAN in de gaten. Hier verschijnt binnenkort een pagina die speciaal is ingericht voor informatie rondom deze boorlocatie met daarop ook een actuele planning van de werkzaamheden.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.