Menu

Temperature modelling of the Dutch subsurface at the depth of the Dinantian

In dit afgeronde onderzoek is een bestaand temperatuurmodel van de Nederlandse ondergrond verder ontwikkeld met het oogmerk een betere schatting van de temperatuur van het Dinantien-gesteente te genereren. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van nieuwe informatie over de diepere lagen, inclusief het Dinantien, in de Nederlandse ondergrond

Het temperatuurmodel bestaat uit een 3D-grid die een weergave vormt van de lagen van  de Nederlandse ondergrond. Inschattingen voor relevante thermische eigenschappen zoals de thermische conductiviteit en de radiogene warmteproductie worden daarbij aan de verschillende lagen toegekend. Daarna wordt een iteratieve rekenmethode toegepast, waarbij de warmtevergelijking wordt opgelost (met geleiding als dominant warmtetransportmechanisme) en waarna vervolgens de berekende temperaturen worden vergeleken met verschillende gemeten temperaturen in de ondergrond. Hierna worden de  thermische eigenschappen en de warmtestroming bijgesteld.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 2 november 2019

Filters: Meer onderzoek