Menu

Gravity and magnetic interpretation and modelling of the Dinantian carbonates in the Dutch subsurface

Naast seismiek zijn er zijn andere geofysische meetmethodes waarmee de ondergrond in kaart gebracht kan worden. Deze gegevens bevatten minder detail maar ondersteunen de seismische interpretatie, zeker in gebieden waar geen of weinig (goede) seismische data beschikbaar is. Sommige van deze niet-seismische methodes, zoals zwaartekracht en aardmagnetisme, zijn al veelgebruikt bij exploratie naar aardwarmte. Ook binnen SCAN Dinantien zijn deze datasets gebruikt om de seismische kartering te ondersteunen.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 23 november 2019

Filters: Meer onderzoek