Menu

Fracture characterization of the Dinantian carbonates in the Dutch Subsurface

In deze studie onderzoeken we of de hoeveelheid spleten en hun doorlatendheid kunnen worden ingeschat. De Dinantien kalkstenen zijn van zichzelf meestal vrij ondoorlatend. Kleine spleten (fractures) zijn belangrijk om genoeg water uit deze gesteentes te kunnen produceren of erin te kunnen injecteren.

Download publicatie Arrow white

Publicatiedatum: 1 november 2019

Filters: Meer onderzoek