Menu
11 februari 2021

Nieuwe herbewerkte data beschikbaar

Een belangrijk onderdeel van het SCAN-programma is het herbewerken van bestaande seismische data. Dit wordt ook wel ‘reprocessing’ van data genoemd. Met name in de jaren 70 en 80 zijn er veel seismische gegevens verzameld om de ondergrond in kaart te brengen. Deze gegevens zijn opnieuw samengebracht voor SCAN en verwerkt met de modernste technieken. De nu herbewerkte data betreft lijnen uit seismische onderzoeken in een gebied dat zich uitstrekt van Haarlem tot aan Nijmegen. De lijnen zijn afkomstig uit een zestal seismische onderzoeken uit de jaren 1980 uitgevoerd destijds in opdracht van Mobil, en uit een NAM-survey uit 1974.

19 tot nu toe onbekende lijnen bewerkt

De herbewerkte gegevens van vier surveys omvatten 412 strekkende kilometer verdeeld over 44 relatief korte lijnen met een lengte van 3 tot 19 kilometer per lijn. Een bijzondere vondst tijdens het project is dat er velddata zijn teruggevonden voor lijnen waarvan tot nu geen seismogram publiek beschikbaar was. Het gaat hierbij om 19 van de 44 lijnen. Deze lijnen komen daarmee voor het eerst beschikbaar en kunnen nu gebruikt worden bij studies waarin een inschatting gemaakt wordt van geothermiepotentieel.

Verbeterde kwaliteit van de data

Voor de lijnen waarvan wel al seismogrammen beschikbaar waren heeft de herbewerking geleid tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de data ten opzichte van de oude gegevens. Lagen die mogelijk interessant zijn voor geothermie zijn beter in beeld gebracht. Hiermee wordt de onzekerheid in de ondergrond verkleind. Deze resultaten zijn vooral relevant voor ondiepe en diepe geothermie, en dus niet voor het ultradiepe bereik. Dit is een gevolg van de manier waarop deze specifieke seismische lijnen ooit zijn ontworpen en uitgevoerd.

Een waardevolle toevoeging aan de nieuwe data

De herbewerkte data zijn vooral nuttig in combinatie met de nieuwe SCAN seismische data die op dit moment worden verzameld. Deze zijn van hogere kwaliteit dan de oude data en bestrijken gebieden waarvan tot nu toe geen enkele data beschikbaar waren. Ook worden in de nieuw verzamelde data diepere lagen beter in beeld gebracht. Deze diepe lagen kunnen doordat deze onderzoekslijnen veel langer zijn en op een andere manier worden uitgevoerd dan de oude seismiek, meer inzicht geven in het grotere regionale geologische beeld.

Het herbewerken van data in SCAN

Binnen SCAN wordt de herbewerking uitgevoerd in werkpakketten van steeds enkele honderden kilometers aan seismische lijnen. Eerder kwamen er al 268 kilometer herbewerkte data uit hetzelfde gebied beschikbaar. Een overzicht van eerder beschikbaar gemaakte gegevens, en het werk in uitvoering is te vinden op de pagina uitvoering herbewerken data. Gezien de gunstige resultaten van ook deze tweede set data wordt er nu verder gegaan met het herbewerken van een volgende groep lijnen.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.