Menu
Terug naar het overzicht

Wordt de natuur verstoord door het SCAN onderzoek?

Het onderzoek heeft minimale impact. In het gebied waar onderzoek wordt gedaan, worden ook de natuurwaarden nauwkeurig onderzocht. In kwetsbare gebieden begeleidt een ecoloog en/of de terreinbeheerder het onderzoek. Daar waar nodig worden tijdens het broedseizoen  aanvullende maatregelen getroffen.