Menu
Terug naar het overzicht

Welke maatregelen worden er genomen om een onderzoeksboring veilig uit te voeren?

Bij het uitvoeren van de boringen wordt zorgvuldig onderzocht welke maatregelen nodig zijn om deze veilig en verantwoord uit te voeren. Zo wordt er onder andere een verkeersplan opgesteld om het verkeer op en rond de locatie goed te laten verlopen.

Gevaren en risico’s worden vooraf in kaart gebracht en maatregelen worden genomen om mogelijke ongelukken te voorkomen. Er wordt hierbij voldaan aan de wettelijke eisen die worden gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Rondom de locatie wordt bijvoorbeeld een gotensysteem aangelegd en al het regenwater dat op de locatie valt wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Er worden ook periodiek monsters genomen om de kwaliteit van dit water te monitoren.