Menu
Terug naar het overzicht

Wat is het nut van het onderzoeken van de mogelijkheden van aardwarmtewinning?

Aardwarmte kan op een duurzame manier voorzien in een aanzienlijk deel van onze warmtebehoefte. Het is een bewezen bron van duurzame energie die al in delen van Nederland al succesvol wordt toegepast (zoals in de tuinbouwsector). Aardwarmte is een bron die niet afhankelijk is van weer, wind of het seizoen zoals andere energiebronnen.

Omdat we in Nederland in sommige gebieden nog maar (relatief) weinig weten over de ondergrond weten we ook niet overal of aardwarmtewinning daar eventueel mogelijk kan zijn. Daarom doet SCAN onderzoek en verzamelt deze data over de Nederlandse ondergrond.