Menu
Terug naar het overzicht

Wat is een ‘wetenschappelijke’ boring?

De term wetenschappelijke boring wordt gebruikt in de mijnbouwwet om aan te geven dat het bij de boring gaat om alleen het verzamelen van wetenschappelijke data of om een boring die valt onder overheidsbeleid. De SCAN-boringen vallen officieel in deze tweede categorie omdat ze worden uitgevoerd als onderdeel van het overheidsbeleid.  

Het is ook een wetenschappelijke boring omdat het hier alleen gaat om het verzamelen van data. Bij de SCAN-boringen wordt materiaal uit het boorgat onderzocht en worden er metingen uitgevoerd in het boorgat zelf. De SCAN-boringen zijn, net als het seismisch onderzoek, bedoeld om data te verzamelen en zo de toepassing van aardwarmte in Nederland te versnellen.