Menu
Terug naar het overzicht

Koelt de aarde niet te veel af door het winnen van aardwarmte?

Aardwarmte is een hernieuwbare bron omdat de aarde voortdurend nieuwe warmte maakt door natuurlijke processen. Aardwarmte zoals dat Nederland wordt en zal worden toegepast maakt gebruik van ten minste twee putten.

Bovengronds bevinden de ingangen zich dicht bij elkaar maar ondergronds zijn de uiteindes van deze putten ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd in dezelfde waterdoorlatende laag. Het opgepompte water wordt afgekoeld via een andere put teruggepompt in de laag. Langzaam stroomt het afgekoelde water dan weer richting de productieput en warmt het van nature weer op.