Menu
Terug naar het overzicht

Koelt de aarde niet te veel af door het winnen van aardwarmte?

Aardwarmtewinning koelt de aarde niet te veel af. Aardwarmte is een hernieuwbare bron omdat de aarde voortdurend nieuwe warmte maakt door natuurlijke processen. Aardwarmte, zoals dat Nederland wordt toegepast, maakt gebruik van (ten minste) twee putten die onder de grond met elkaar in verbinding staan via de doorlatende aardlaag. In deze doorlatende lagen in de ondergrond zit (warm) water.

Bovengronds bevinden de ingangen van de putten zich dicht bij elkaar maar ondergronds zijn de uiteindes ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd en komen uit in dezelfde waterdoorlatende laag. Het opgepompte water wordt, nadat dit is afgekoeld, via een andere put teruggepompt in de waterdoorlatende laag. Langzaam warmt het water daar van nature weer op. Er wordt bij aardwarmtewinning niets aan de ondergrond onttrokken zoals dat bij aardgaswinning bijvoorbeeld wel het geval is.