Menu
Terug naar het overzicht

Kan er sprake zijn van geluidsoverlast bij de SCAN boringen?

De boring zelf veroorzaakt geen trillingen, maar wel (beperkt) geluid. Door het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidsscherm kan het geluid voor een groot deel worden weggenomen. Er zijn wettelijke normen voor de maximaal toegestane geluidsniveaus waaraan voldaan zal worden. Gemiddelde geluidsniveaus zullen in de orde grootte van een normaal gesprek zijn op een afstand van ongeveer 300 meter.