Menu
Terug naar het overzicht

Is er een risico voor het drinkwater bij een SCAN-boring?

Tijdens het boren zal de boorvloeistof met het boorgruis een beschermende laag langs de boorgatwand vormen. Deze laag biedt bescherming tegen uitwisseling van tijdens de boring gebruikte vloeistoffen met de ondergrond. De put wordt overal afgewerkt door een stalen verbuizing in het boorgat te plaatsen waarna de ruimte tussen de verbuizing en het boorgat opgevuld wordt met cement.

Tijdens het verzamelen van de data zal de put op meerdere momenten worden getest en dan wordt ook de permanente barrière naar de omliggende lagen bevestigd. Na het boren en het verzamelen van de data zal de boorlocatie volledig worden afgesloten en opgeruimd. De onderliggende barrières blijven.