Menu
Terug naar het overzicht

Is er een risico voor het drinkwater bij een SCAN-boring?

De put wordt overal afgewerkt door een stalen buizen in het boorgat te plaatsen waarna de ruimte tussen deze buis en het boorgat opgevuld wordt met cement. Tijdens het verzamelen van de data zal de put op meerdere momenten worden getest en dan wordt ook deze permanente barrière aangebracht.

Na het boren en het verzamelen van de data zal de boorlocatie worden afgesloten en opgeruimd. De onderliggende barrières blijven in de ondergrond zitten. Er kan geen uitwisseling plaatsvinden tussen de lagen tijdens of na de onderzoeksboring.