Menu
Terug naar het overzicht

Hoeveel en wat voor een verkeer gaat een dergelijke boring met zich meebrengen, op welke momenten van de dag?

Transport voor een boring zal voornamelijk plaatsvinden met behulp van vrachtwagens. Tijdens het aanleggen van de locatie, het opbouwen van de boortoren en aan het eind van het project het afbouwen van de boortoren zal er een verkeerspiek zijn met meerdere vrachtwagens per dag voor een periode van enkele dagen. Tijdens de booractiviteiten zal het verkeer beperkt blijven tot enkele vrachtwagens per dag.

Transportbewegingen vinden plaats tussen 7:00 en 19:00, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Er zal een specifiek verkeersplan worden opgesteld waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met omwonenden en mede weggebruikers, bijvoorbeeld door het inzetten van verkeersregelaars bij het kruisen van fietspaden of het om laten rijden van vrachtverkeer om eventuele smalle wegen te ontlasten.