Menu
Terug naar het overzicht

Wat wordt er met de uitkomsten van SCAN gedaan?

De data wordt publiek gemaakt via de TNO-website en www.nlog.nl. De data geeft inzicht in de opbouw en structuren van de aardlagen in de diepe ondergrond. Door de opbouw van de ondergrond beter in beeld te brengen  draagt het SCAN programma bij aan het mogelijk sneller tot uitvoering brengen van aardwarmteprojecten.

De gepubliceerde gegevens stellen belanghebbenden zoals  geothermie bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat om een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte. Vanuit SCAN worden geen vervolgstappen, zoals het interpreteren van data, uitgevoerd.