Menu
Terug naar het overzicht

Hoe worden de zoekgebieden voor de SCAN boringen gekozen?

Bij het bepalen van de zoekgebieden wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare publieke data, inclusief alle SCAN resultaten. Daarnaast wordt ook de samenwerking met operators en (aspirant-) vergunninghouders gezocht om te borgen dat eventuele nog niet gepubliceerde inzichten mee worden genomen in het selectie proces.  

Bij het selecteren van de locaties voor de SCAN boringen wordt gekeken naar zowel de bovengrondse warmtevraag als naar de ondergrond. De bedoeling van deze boringen is om data te verzamelen die de ontwikkeling van aardwarmteprojecten zal versnellen. Belangrijk bij de selectie van een zoekgebied zijn de lagen, subplays, die op die locatie kunnen worden onderzocht.