Menu
Terug naar het overzicht

Hoe worden belanghebbenden, zoals omwonenden, betrokken?

Om tot een geschikte boorlocatie te komen wordt er gewerkt van groot naar klein. Er is nu een zoekgebied aangewezen. Binnen dit zoekgebied wordt gezocht naar verschillende locaties die zowel technisch geschikt zijn en waar de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft.

Voordat een locatie wordt bepaald wordt er contact gezocht met stakeholders in die gebieden. Het gaat daarbij zowel om eigenaren als omwonenden of gebruikers van het gebied. Op die manier willen we de meest betrokken partijen meenemen in het proces.