Menu
Terug naar het overzicht

Hoe worden belanghebbenden, zoals omwonenden, betrokken tijdens een SCAN-boring?

Eerst heeft SCAN een aantal zoekgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden werd verder gezocht naar geschikte locaties. In elk zoekgebied worden één of meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd.

Voordat een locatie in een zoekgebied wordt bepaald wordt er contact gezocht met stakeholders in die gebieden. Het gaat daarbij zowel om eigenaren als omwonenden of gebruikers van het gebied. Wanneer er een locatie gekozen is organiseert SCAN ook een inloopbijeenkomst voor omwonenden.