Menu

SCAN heeft de afgelopen periode in de regio rond Eindhoven gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke onderzoeksboring naar aardwarmte. Twee locaties hadden we op het oog: een perceel in het buurtschap Stad van Gerwen in de gemeente Nuenen en een perceel aan de Dirk Noordhoflaan in de gemeente Eindhoven. Na verder onderzoek is de keuze gevallen op de locatie in Stad van Gerwen.

Het grote voordeel van deze locatie is dat de ‘Breda zanden’ (het primaire doel dat onderzocht gaat worden) hier naar verwachting dikker zijn dan op de andere locatie. Dit vergroot de kans op het vinden van een voor aardwarmte geschikt reservoir. Omdat aardlagen in de ondergrond vaak ver doorlopen levert deze onderzoeksboring informatie op die relevant is voor de oostelijke helft van de provincie Noord-Brabant en voor het midden van Limburg.

Vervolg
Als alle vergunningen zijn verleend wordt een planning gemaakt. We houden rekening met diverse factoren, zoals de volgorde waarin de verschillende SCAN boringen (in andere gebieden in Nederland) worden uitgevoerd en welk seizoen voor de individuele boringen het beste past en haalbaar is.

Informatieavond
Na de zomervakantie organiseren wij een informatieavond (de datum wordt later bekend gemaakt) voor bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Er zullen verschillende specialisten aanwezig zijn, zoals geologen, boor-experts en deskundigen die meer over het vergunningentraject kunnen vertellen. Ook zijn er naar verwachting vertegenwoordigers van de gemeente Nuenen en de provincie Noord-Brabant aanwezig.

Op verschillende locaties in de provincie Noord-Brabant gaan SCAN onderzoeksboringen meer duidelijkheid geven of er warmte uit de ondergrond gehaald kan worden. Deze warmte, in de vorm van water, kan ingezet worden om huizen en kantoren mee te verwarmen. Begin april start de onderzoeksboring in Heijningen. Naar verwachting volgen daarna Heesch (zoekgebied Oss) en Eindhoven. Aardwarmte is in de warmtetransitie van Brabant een essentiële schakel. Om klimaatneutraal te zijn in 2050, moet er genoeg duurzame warmte beschikbaar zijn om te voorzien in de vraag van woningen en bedrijven. Met aardwarmte kunnen per bron 4.000 à 10.000 woningen worden verwarmd. 

De onderzoeksboringen gaan meer inzicht geven of de Brabantse ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. We kijken onder andere naar hoe warm het water in de aardlagen is en of de aardlagen de juiste doorlatendheid hebben zegt Marten ter Borgh, onderzoeksleider van het SCAN-project bij EBN, de organisatie die in samenwerking met TNO het onderzoek uitvoert: De aardlagen die onderzocht worden lopen ver door, daarom zijn de resultaten relevant voor een groot gebied. Denk hierbij aan regios met steden.”

Wat is aardwarmte?

Diep in de aarde is het warm. Hoe dieper, hoe warmer. Op een diepte van 2 tot 3 kilometer bevindt zich warm water met temperaturen tussen de 70 en 100 °CAls dit water zich in doorlatende aardlagen bevindt, kan het worden opgepompt. Bovengronds wordt de warmte van dit water gebruikt om huizen en bedrijfspanden te verwarmen. Het afgekoelde water wordt vervolgens teruggebracht in de ondergrond, waar het op natuurlijke wijze weer opwarmt. Zo vormt aardwarmte, ook bekend als geothermie, een duurzame energiebron die onafhankelijk is van wind en zon. In Nederland wordt aardwarmte al gebruikt voor het verwarmen van kassen. Ook is er in Den Haag een project waar woningen en bedrijven verwarmd worden met warmte uit de aarde. 

Wat houdt een onderzoeksboring in?

Er wordt een boortoren met een hoogte van 41 meter geplaatst. Vervolgens wordt er een gat geboord. De diepte van het boorgat varieert per locatie, afhankelijk van de ondergrond. In Heijningen zal de diepte van het gat 850 meter zijn. Hoelang de boorwerkzaamheden en de metingen duren verschilt ook per locatie, dat is afhankelijk van de diepte van het gat en de gegevensverzameling. Gemiddeld duurt dit 4 tot 10 weken, dag en nacht, waarbij een groot team van specialisten samenwerkt aan een succesvolle en veilige operatie. Zowel de boring als de gegevensverzameling veroorzaakt geen trillingen, wel beperkt geluid. Ook is de boortoren in de donkere uren om veiligheidsredenen verlicht. Na de dataverzameling wordt het gat opgeruimd. Het hele proces, inclusief op- en afbouw, duurt maximaal zes maanden. Na de boring wordt de locatie in de oorspronkelijk staat hersteld en is er niets meer te zien. 

Uitvoering door EBN en TNO

Met subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert EBN, in samenwerking met TNO, onderzoek uit naar de geschiktheid van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De naam van dit onderzoek is ‘SCAN’. Gitta Zaalberg, Manager Operations Warmtetransitie bij EBN: “Wij verwachten rond de zeven onderzoeksboringen uit te kunnen voeren op locaties in Nederland waar weinig bekend is over de ondergrond. Eind vorig jaar vond de eerste boring plaats in Ouder-Amstel in de buurt van de Johan Cruijff ArenA. De tweede start in april in Heijningen. Alle uitkomsten worden openbaar beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van deze hoopvolle duurzame toepassing te stimuleren.” 

De werkzaamheden rondom het seismisch onderzoek op lijn 62 zijn gestart. Het gaat hier om een lijn die deel uitmaakt van het aanvullend seismisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de onderzoeksboring in het zoekgebied Eindhoven.

Lijn nummer 62 is bijna 12,5 kilometer lang en loopt van Son en Breugel langs Nuenen naar Geldrop.

Op dinsdag 23 mei organiseert SCAN een inloopavond voor bewoners in en rondom het zoekgebied Eindhoven. Hiervoor zijn de bewoners uit het zoekgebied uitgenodigd maar ook geïnteresseerden uit het omliggende gebied zijn welkom. Het gebied bij Eindhoven is aangewezen als zoekgebied voor een mogelijke onderzoeksboring. SCAN organiseert daarom deze inloopbijeenkomst voor inwoners om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats op 23 mei tussen 19.30 en 21.00 u bij Landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop (navigatie: ‘Helze 8’). *Let op: deze bijeenkomst locatie is gewijzigd!

Voor het zoekgebied ‘Kempen‘ volgt een aparte bijeenkomst op 20 juni in Vessem. 

Aardwarmte is voor veel mensen nog een onbekende bron van energie, maar het wordt al sinds 2007 in Nederland ingezet voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen. SCAN onderzoekt de ondergrond in Nederland om beter in te kunnen schatten waar aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden. Eerder voerde SCAN al een landelijke seismische campagne uit waarmee meer inzicht werd verkregen in welke lagen mogelijk waar aanwezig zijn. Door het uitvoeren van een (tijdelijke) onderzoeksboring wordt er oa. ook meer bekend over de diepte, dikte en samenstelling van de aardlagen en de temperatuur van het water. Wilt u meer weten over aardwarmte of over de onderzoeksboring? Meld u dan aan voor de inloopbijeenkomst van 23 mei.

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar info@scanaardwarmte.nl.