Menu
02 mei 2022

SCAN selecteert volgend zoekgebied: West-Brabant Noord

Begin vorig jaar startte SCAN met het voorbereiden van de volgende fase van het onderzoekstraject, de SCAN-boringen. Eerder werden er al twee zoekgebieden geselecteerd nabij Utrecht en Amsterdam. Nu selecteert SCAN ook een derde zoekgebied in het noordelijke deel van de regio West-Brabant, het ligt ongeveer tussen Breda en Hellevoetsluis. We noemen dit zoekgebied West-Brabant Noord. Over enige tijd wil SCAN in dit zoekgebied een onderzoeksboring uitvoeren met als doel meer inzicht te verkrijgen in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. De boringen zullen een waardevolle aanvulling vormen op de seismische data over de Nederlandse ondergrond die SCAN verzameld heeft.

Keuze voor het zoekgebied
Dit gebied is voor SCAN interessant omdat hier een laag aanwezig is waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Met een boring kan SCAN metingen doen om de geschiktheid van deze lagen te onderzoeken voor de winning van aardwarmte. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo levert de boring in West-Brabant Noord behalve voor delen van de provincie Noord-Brabant ook informatie over de potentie van aardwarmte in Zuid-Holland en een klein deel van Zeeland.

Hoe ziet het proces eruit?
De komende maanden gaat SCAN op zoek naar mogelijk geschikte boorlocaties in dit zoekgebied. Ook wordt de ondergrond in meer detail bekeken. Daarnaast wordt samen met de lokale en provinciale overheden gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring in dit gebied. Er wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden en bereikbaarheid. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren zelf en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 tot maximaal 10 weken. In totaal wordt er zo’n 6 maanden op de locatie gewerkt. Na afronding van de boorwerkzaamheden en metingen worden alle installaties weer verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de originele staat. De boorput zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte, alleen voor het vergaren van kennis.

De SCAN-boringen
SCAN onderzoekt sinds 2019 de geschiktheid van de Nederlandse ondergrond voor het winnen van aardwarmte door het uitvoeren van seismisch onderzoek en het bewerken van bestaande seismische data. Seismisch onderzoek geeft een goed beeld van de diepte en dikte van mogelijk interessante aardlagen voor aardwarmte en hoe ver deze ondergronds doorlopen. Om meer informatie te verkrijgen over de temperatuur en doorlaatbaarheid van deze lagen en daarmee over de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren, zijn ook boringen nodig. SCAN zal de komende jaren meerdere van deze databoringen uitvoeren.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.