Menu
13 april 2023

SCAN selecteert laatste zoekgebied: Eindhoven

Begin 2021 startte SCAN met het voorbereiden van de onderzoeksboringen. Deze boringen zullen meer inzicht geven in de potentie van de ondergrond voor het gebruik van aardwarmte. Om te komen tot geschikte locaties kijkt SCAN naar verschillende zoekgebieden. Met de aankondiging van het tiende zoekgebied ‘Eindhoven’ zijn deze nu allemaal bekend. Binnen deze gebieden zal worden gezocht naar geschikte locaties voor het uitvoeren van een onderzoeksboring. SCAN zal de komende jaren bezig zijn met de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeksboringen waarvan de eerste dit najaar is gepland in de gemeente Ouder-Amstel.

Keuze voor dit zoekgebied
Het laatste zoekgebied ligt voor een deel in en een deel ten oosten van de stad Eindhoven. SCAN wil in het zoekgebied Eindhoven met name de lagen van de Noordzeegroepen onderzoeken op diepten tussen de 500 en 1700 m. Aardlagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo zou een boring in het zoekgebied Eindhoven informatie kunnen opleveren die relevant is voor de oostelijke helft van de provincie Noord-Brabant en voor het midden van Limburg. Op basis van de huidige kostenschattingen verwacht SCAN zes à zeven onderzoeksboringen uit te kunnen voeren. Er wordt in meer gebieden gezocht omdat er mogelijk niet in alle zoekgebieden een geschikte locatie gevonden zal worden.

Hoe ziet het proces eruit?
SCAN gaat nu op zoek naar een mogelijk geschikte boorlocatie in dit gebied. De ondergrond wordt in meer detail bekeken en er wordt met de lokale en provinciale overheden gekeken naar de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid van het uitvoeren van een boring. Er wordt onder meer rekening gehouden met waterwinning, natuurwaarden, omwonenden, veiligheid en bereikbaarheid. Op basis van dit werk en het beschikbare budget wordt vervolgens besloten of er een boring plaats gaat vinden in het zoekgebied. Tijdens de verkenning worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Het boren en het uitvoeren van het onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 tot 10 weken. In totaal wordt er ongeveer 6 maanden op de locatie gewerkt. Na afronding van de boorwerkzaamheden worden alle installaties verwijderd en wordt de locatie teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De boring zal niet gebruikt worden voor de winning van aardwarmte.

Updates in je mailbox

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws en/of alle updates over het onderzoek, laat dan je e-mailadres achter. Je kunt je apart aanmelden voor het algemene nieuws of voor de operationele updates. Je ontvangt maximaal één keer per week een overzicht als er nieuwe berichten zijn.

SCAN is een gezamenlijk project van EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO. Uw aanmelding/gegevens worden in opdracht van SCAN door EBN verwerkt. In alle  mails die u van SCAN ontvangt staat onderaan de optie ‘uw gegevens bijwerken’. Als u daarop klikt, kunt u uw profiel bewerken en/of uw gegevens verwijderen. Meer informatie over hoe EBN omgaat met uw privacy vindt u in het EBN privacystatement.