Menu

Tijdens de landelijke seismische campagne heeft het SCAN programma voornamelijk gebruik gemaakt van 2-dimensionale lijnen. Dit is de meest kosten efficiënte manier is om voor een groot gebied veel informatie te verzamelen. Om een (onderzoeks)boring voor te bereiden en een geschikte locatie te vinden is 2D seismiek echter vaak niet voldoende. Een 3-dimensionale seismische survey kan hier beter inzicht bieden. 3D seismiek is echter erg duur. Daarom heeft SCAN onderzoek gedaan naar een twee andere opties voor het vormgeven van de verzameling van seismische gegevens.

Bij de ‘widelines’ methode wordt er een extra 2D seismische lijn geconstrueerd op basis van gegevens van twee parallelle lijnen die vlakbij elkaar lopen, tussen die lijnen in. Hierbij worden op de ene lijn ook de signalen van de andere lijn opgenomen, en vice versa. De ‘cross-spread’ methode bestaat uit twee of meer 2D lijnen die elkaar in rechte of schuine hoeken kruisen. Ook hier worden op de lijnen ook signalen van de schoten op de andere lijnen geregistreerd en vice versa waardoor er rond de kruispunten van de lijnen toch een simpel 3D-beeld ontstaat. Beide methoden blijken succesvol en leveren de benodigde data voor een fractie van de kosten van een 3D survey of een dicht 2D raster. Er wordt geconcludeerd dat de widelines en cross-spread methode voor het SCAN programma erg nuttig zijn gebleken.

Download hier het SCAN CrossSpread Widelines rapport (Engelstalig)

Download hier een shapefile met alle cross-spreads.

Seismische inversiestudie voor regio rondom de Amstelland boring (MRA regio). Dit is een haalbaarheidsstudie waarmee vastgesteld gaat worden of deze seismische inversie betrouwbare resultaten geeft in dit gebied. De studie geeft aan dat voor de Amstelland boring voor aardwarmte geschikte gesteente-eigenschappen te verwachten zijn

Voor deze studie zijn seismische gegevens gebruikt van de delen van 11 SCAN lijnen die in dit gebied liggen. In totaal bijna 130 kilometer. Om de data te kunnen koppelen werd informatie over het Slochteren-reservoir uit 3 bestaande boringen gebruikt. Nog 5 andere boringen werden gebruikt om ook algemene gesteente eigenschappen te kunnen koppelen.

Presentatie van Johannes Rehling tijdens de Energy Geoscience Conference 2023. Een overzicht van resultaten en geleerde lessen tijdens de landelijke seismische campagne.

EGC 2023 – The Dutch SCAN Geothermal Seismic Exploration Program(1)

Deze 3 aanvullende seismische lijnen met een totale lengte van 9,6 kilometer werden uitgevoerd als voorbereiding op een locatiekeuze in het zoekgebied Amstelland.