Menu

Deze presentatie is op 19 oktober gegeven door Johannes Rehling tijdens de EAGE 2021. Er wordt tijdens deze geofysische presentatie ingegaan op de 2D seismische data aquisitie en de bewerking hiervan. Er wordt een PreSTM voorbeeld besproken en ook een Cross-spread acquisition en processing test. Er wordt een overzicht gegeven van de status van het herbewerken van de 2D seismiek met hierbij een aantal voorbeelden uit deze data.

Download de presentatie (Engelstalig)

Deze presentatie is op 19 oktober gegeven door Marten ter Borgh op de EAGE conferentie 2021. Het betreft een geologische evaluatie van de verzamelde SCAN data tijdens de seismische campagne alsook van de herbewerkte data. Aan de hand van voorbeelden worden nieuwe inzichten besproken. Ook wordt er verder ingegaan op de SCAN onderzoeksboringen.

Download de presentatie (Engelstalig)

Deze presentatie is op 17 oktober gegeven door Marten ter Borgh tijdens de geothermie workshop op de EAGE conferentie in Amsterdam. De opzet en uitvoering van de seismische surveys wordt besproken alsook het bewerken en herbewerken van de data. In het tweede deel wordt er vooruit gekeken naar de onderzoeksboringen die SCAN zal gaan uitvoeren.

Download de presentatie  (Engelstalig)