Menu

Presentatie van Marten ter Borgh tijdens de Energy Geoscience Conference over de weg naar het opzetten van een aardwarmte onderzoeksboring.

EGC 2023 – The Dutch SCAN Geothermal Exploration Well Campaign: from leads to wells

Posters van Adriaan Janszen Energy Geoscience Conference over de geplande informatiewinning in de SCAN onderzoeksboringen en hoe dit bijvoorbeeld zal worden toegepast in de Amstelland boring.

SCAN Energy Geoscience Conference Poster 1

SCAN Energy Geoscience Conference Poster 2

Op 17 november 2022 tijdens de 7e editie van de Dutch Exploration Day presenteerde Adriaan Janszen, geoscientist bij SCAN, de overwegingen rondom de eerste gekozen boorlocatie in het zoekgebied Amstelland. Welke lagen wil SCAN hier onderzoeken, wat wordt er precies onderzocht en voor welk gebied is de data uit deze boring relevant?

Deze 5 aanvullende seismische lijnen met een totale lengte van 21,6 kilometer werden uitgevoerd als voorbereiding op een locatiekeuze in het zoekgebied Utrecht Oost.